NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > مرور درس ها: گزینه درست کدام است؟

مرور درس ها: گزینه درست کدام است؟

مرور درس ها: گزینه درست کدام است؟

از میان مطالبی که تا کنون آموخته اید، چند پرسش برای شما طرح کرده ایم. در پاسخ به هر پرسش، دو گزینه پیش روی شما قرار دارد. بیایید با توجه به متن گفت و گوی آنا و رودریگو، بررسی کنیم تا ببینیم که آیا شما اصطلاحات و دستور زبان ژاپنی را به درستی آموخته اید یا خیر.

Q.1

سطح

برای بیان عبارت «من آنا هستم» به زبان ژاپنی، کدام گزینه درست است؟

あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの。
AIUEO, KAKIKUKEKO, SASHISUSESO, TACHITSUTETO, NANINUNENO.
بسیار خوب!
متاسفانه پاسخ اشتباه دادید. پاسخ درست این است ...

あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、たちつてと、なにぬねの。 AIUEO, KAKIKUKEKO, SASHISUSESO, TACHITSUTETO, NANINUNENO.

توضیحات

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

مرور صفحات درس مربوطه

آرشیوها

بیایید تلاش کنیم و به پرسش های دیگر پاسخ بدهیم.
هر ماه، دو پرسش جدید به پرسش ها افزوده می شود.
شمار ستاره های هر پرسش، نشانگر میزان دشواری آن است.

 • Q.1
 • Q.2
 • Q.3
 • Q.4
 • Q.5
 • Q.6
 • Q.7
 • Q.8
 • Q.9
 • Q.10
 • Q.11
 • Q.12
 • Q.13
 • Q.14
 • Q.15
 • Q.16
 • Q.17
 • Q.18
 • Q.19
 • Q.20
 • Q.21
 • Q.22
 • Q.23
 • Q.24
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید