NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > واحد شمارش: TSU (درس 7)

ابزارهای یادگیری

واحد شمارش: TSU (درس 7)

اگر TSU به دنبال عدد بیاید، روش شمارش از یک تا 10 تغییر می کند.
عدد 10 منحصر به فرد است. با این عدد TSU به کار نمی رود و به جای آن TÔ تلفظ می شود.
1つ HITOTSU
2つ FUTATSU
3つ MITTSU
4つ YOTTSU
5つ ITSUTSU
6つ MUTTSU
7つ NANATSU
8つ YATTSU
9つ KOKONOTSU
10

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید