NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > فرم گذشته ی صفت ها (درس 19)

ابزارهای یادگیری

فرم گذشته ی صفت ها (درس 19)

صفت های-I فرم گذشته
URESHII
(خوشحال)
URESHIKATTA
OMOSHIROI
(جالب)
OMOSHIROKATTA
ISOGASHII
(مشغول)
ISOGASHIKATTA
YASUI
(ارزان)
YASUKATTA
KAWAII
(قشنگ)
KAWAIKATTA
ÔKII
(بزرگ)
ÔKIKATTA
OISHII
(خوشمزه)
OISHIKATTA
II
(خوب)
YOKATTA
صفت های-NA فرم گذشته
DAIJÔBU
(خوب، ایمن)
DAIJÔBUDATTA
JÔZU
(ماهر)
JÔZUDATTA
GENKI
(سرحال)
GENKIDATTA
SUKI
(علاقمند به)
SUKIDATTA
YÛMEI
(مشهور)
YÛMEIDATTA

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید