NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ابزارهای یادگیری > چگونه فرم-TA فعل ها را درست کنیم (درس 12)

ابزارهای یادگیری

چگونه فرم-TA فعل ها را درست کنیم (درس 12)

بیایید شیوه ی درست کردن فرم-TA فعل ها را با یک ترانه یاد بگیریم. این ترانه به ما می گوید که چگونه فرم-MASU فعل ها را بسته به نوع هجاهای پیش از MASU به فرم-TA فعل ها تغییر دهیم. بیایید این ترانه را بخوانیم و الگوی آن را به یاد بسپاریم.
ترانه
موسیقی بدون کلام

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

KI ITA, GI IDA, ITTA

KI ITA, GI IDA, ITTA

ترانه (MP3)
ذخیره
موسیقی بدون کلام (MP3)
ذخیره
نت موسیقی (PDF)
ذخیره

فرم-MASU فرم-TA
TSUKAIMASU
(استفاده کردن)
TSUKATTA
MACHIMASU
(منتظر ماندن)
MATTA
ATSUMARIMASU
(گرد هم آمدن)
ATSUMATTA
YOMIMASU
(خواندن)
YONDA
KAKIMASU
(نوشتن)
KAITA
ISOGIMASU
(شتاب کردن)
ISOIDA
IKIMASU
(رفتن)
ITTA
TABEMASU
(خوردن)
TABETA
OBOEMASU
(به خاطر سپردن)
OBOETA
IMASU
(ماندن)
ITA
MIMASU
(نگاه کردن به)
MITA
KIMASU
(آمدن)
KITA
SHIMASU
(انجام دادن)
SHITA

ما توضیح های مفصلی را درباره ی مطالب یاد شده در صوت درس ها ارایه داده ایم. با رفتن به صفحه ی درس، روی نمایه زیر کلیک کنید و به فایل شنیداری ده دقیقه ای روی این صفحه گوش کنید.

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید