NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 42

درس 42

کدامیک خوشمزه ترین است!

آنا به یک سفر مطالعاتی دانشگاهش رفته است. او در یک قطار پرسرعت شینکانسن می خواهد یک اوبنتو (ظرف غذا) بخرد.

درس 42 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

DORE GA ICHIBAN OISHII KANA

متن درس

アンナ どれがいちばんおいしいかな。 کدامیک خوشمزه ترین است!
آنا DORE GA ICHIBAN OISHII KANA.
کدامیک خوشمزه ترین است!
販売員 幕の内弁当は人気がありますよ。 ماکونواوچی-بنتو، پرطرفدار است.
فروشنده MAKUNOUCHI-BENTÔ WA NINKI GA ARIMASU YO.
ماکونواوچی-بنتو، پرطرفدار است.
アンナ じゃ、私は幕の内。 پس، من ماکونواوچی می گیرم.
آنا JA, WATASHI WA MAKUNOUCHI.
پس، من ماکونواوچی می گیرم.
ロドリゴ 僕も。支払いは別々にお願いします。 من هم همین طور. جدا، جدا حساب کنید، خواهش می کنم.
رودریگو BOKU MO. SHIHARAI WA BETSUBETSUNI ONEGAI SHIMASU.
من هم همین طور. جدا، جدا حساب کنید، خواهش می کنم.

نکته های دستور زبان

DORE GA ICHIBAN   DESU KA

(کدامیک بیشترین ....است؟)

برای پرسیدن سوال با ایچی بان (بهترین، بیشترین، شماره یک) بسته به چیزهایی که می خواهید با هم مقایسه کنید از واژه های پرسشی مختلفی پیش از ایچی بان استفاده می کنید.
برای یادگیری بیشتر در این باره به صفحه «بیاموز به ما، ای آموزگار» مراجعه کنید.

بیاموز به ما ای آموزگار

ICHIBAN
وقتی که سه مورد یا موارد بیشتری را با هم مقایسه می کنید، بهترین آنها را با گفتن ICHIBAN (بهترین، بیشترین، شماره یک) بیان می کنید. به عنوان نمونه، وقتی می خواهید بگویید«این جالبترین است»، «جالب» می شود OMOSHIROI. پس می گویید، ICHIBAN OMOSHIROI DESU. صفت OMOSHIROI تغییر نمی کند.

نام آواها

گرسنگی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

گفته می شود که بسیاری از ایستگاه های قطار سراسر ژاپن دارای EKIBEN یا ظرف های غذای ایستگاه هستند که در آنها محصولات ویژه ی همان مناطق استفاده می شود. من می خواهم خیلی از آنها را بخورم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید