NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 33

درس 33

این را به شما خواهم داد، خانم آنا.

آنا به همراه کنتا، پسرعموی ساکورا، به یک جشن دانشگاه آمده است. آنها در حال تماشای نمایشگاه باشگاه عکاسی هستند.

درس 33 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

ANNA-SAN NI AGEMASU

متن درس

健太 これは、僕が富士山で撮った写真です。 این عکسی است که در کوه فوجی گرفتم.
کنتا KORE WA, BOKU GA FUJISAN DE TOTTA SHASHIN DESU.
این عکسی است که در کوه فوجی گرفتم.
アンナ あっ、私だ。 آه، این من هستم.
آنا A', WATASHI DA.
آه، این من هستم.
健太 驚いた?
あとで、アンナさんにあげます。
تعجب کردید؟ بعد، این را به شما خواهم داد، خانم آنا.
کنتا ODOROITA?
ATODE, ANNA-SAN NI AGEMASU.
تعجب کردید؟ بعد، این را به شما خواهم داد، خانم آنا.
アンナ 写真をくれるんですか。うれしいです。 آیا می خواهی این عکس را به من بدهی؟ خوشحالم.
آنا SHASHIN O KURERU N DESU KA? URESHII DESU.
آیا می خواهی این عکس را به من بدهی؟ خوشحالم.

نکته های دستور زبان

عبارت های AGEMASU و KUREMASU

در زبان ژاپنی فعل بسته به این که از نقطه نظر فرستنده و یا گیرنده صحبت کنید تفاوت دارد.
وقتی که گوینده چیزی را به شنونده می دهد، گوینده می گوید AGEMASU. اگر شخصی به شما چیزی بدهد از عبارت KUREMASU استفاده می کنید.
برای آنکه بیشتر در این زمینه یاد بگیرید به صفحه ی «بیاموز به ما ای آموزگار» مراجعه کنید. 

بیاموز به ما ای آموزگار

تفاوت بین AGEMASU و KUREMASU
در زبان ژاپنی بسته به این که آیا از نقطه نظر فرستنده یا گیرنده صحبت می کنیم، فعل های مختلفی را مورد استفاده قرار می دهیم.

نام آواها

لبخند
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

در جشن دانشگاه، غرفه های غذای دانشجویان بود. من نودل یا رشته ی سرخ کرده خوردم. گفته می شود که پاییز فصل هنر، ورزش و اشتهای زیاد است. چه فصل خوبی!

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید