NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 어휘 리스트와 퀴즈 > 어휘 리스트

어휘 리스트와 퀴즈

제32과

やわらかい [YAWARAKAI]

부드럽다

단어와 표현

さくら 布団とベッドとどちらが好き? 이불과 침대 중 어느 쪽을 더 좋아해?
사쿠라 FUTON TO BEDDO TO DOCHIRA GA SUKI?
이불과 침대 중 어느 쪽을 더 좋아해?
アンナ 布団のほうが好きです。
この布団はベッドよりやわらかいです。
이불 쪽을 더 좋아합니다.
이 이불은 침대보다 부드럽습니다.
안나 FUTON NO HÔ GA SUKI DESU.
KONO FUTON WA BEDDO YORI YAWARAKAI DESU.
이불 쪽을 더 좋아합니다. 이 이불은 침대보다 부드럽습니다.
アンナ それじゃ、おやすみなさい。 그럼, 안녕히 주무세요.
안나 SOREJA, OYASUMINASAI.
그럼, 안녕히 주무세요.
さくら おやすみ。 잘자.
사쿠라 OYASUMI.
잘자.
*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.