NHK 월드 > 일본말 첫걸음 > 코리언 강좌 홈 > 어휘 리스트와 퀴즈 > 어휘 리스트

어휘 리스트와 퀴즈

제2과

どういたしまして [DÔITASHIMASHITE]

천만에요
감사 인사를 받았을 때 답변입니다.

단어와 표현

アンナ さくらさん。はい、どうぞ。 사쿠라 씨. 네, 여기요.
안나 SAKURA-SAN. HAI, DÔZO.
사쿠라 씨. 네, 여기요.
さくら これは何ですか。 이것은 무엇입니까?
사쿠라 KORE WA NAN DESU KA.
이것은 무엇입니까?
アンナ それはタイのお土産です。 그것은 태국에서 가져온 선물입니다.
안나 SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU.
그것은 태국에서 가져온 선물입니다.
さくら ありがとうございます。 감사합니다.
사쿠라 ARIGATÔ GOZAIMASU.
감사합니다.
アンナ どういたしまして。 천만에요.
안나 DÔITASHIMASHITE.
천만에요.
*NHK 홈페이지를 벗어나게 됩니다.