هارو سانِ من

درباره هارو سانِ من

  • درس ها
  • بیایید تمرین کنیم!
  • می توانی بگویی؟

هارو سان مشوق شما در یادگیری زبان ژاپنی است!

حذف کامل

هارو سان مشوق شما در یادگیری زبان ژاپنی است!

حذف کامل

هارو سان مشوق شما در یادگیری زبان ژاپنی است!

حذف کامل

درباره هارو سانِ من

این صفحه فقط مال شما است. می توانید آنچه را که مطالعه کرده اید ثبت کنید، فهرست واژه های مخصوص خود را درست کنید و با پاسخ دادن به سؤالات خود را محک بزنید.

طرز استفاده از دفتر