#44

بیان صحبتی که شنیده ایم

またコンサートがあるそうです شنیده ام که باز هم کنسرت دارد.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم بالاخره موفق شده با یوکی دیدار کند. او در مورد دیدارش با هارو سان و کایتو صحبت می کند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

会う

au

ملاقات کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい(←よかった)

ii (←yokatta)

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

とても

totemo

خیلی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

うれしい

ureshii

خوشحال

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

活躍する

katsuyaku-suru

موفق بودن، فعالیت کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

10月

juugatsu

اکتبر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

また

mata

دوباره

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

コンサート

konsaato

کنسرت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ある

aru

داشتن، بودن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そうですか

soo desu ka

که این طور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان صحبتی که شنیده ایم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای اینکه صحبتی را که از کسی شنیده ایم به فرد دیگری بگوییم از « soo desu + [جمله]» استفاده می کنیم. فرم جمله پیش از «soo desu» فرم ساده با استفاده از فعل، صفت و یا اسم است. «Konsaato ga aru» به معنی «کنسرت دارد» فرم ساده جمله «konsaato ga arimasu» است.

تفاوت میان «oishii soo desu» و «oishisoo desu»:
وقتی می خواهیم از «soo desu» برای بیان چیزی که شنیده ایم استفاده کنیم، باید «soo» را به انتهای فرم ساده جمله اضافه کنیم. مانند «oishii soo desu» یعنی «شنیده ام که خوشمزه است». اما وقتی با دیدن ظاهر چیزی می خواهیم بگوییم که چطور به نظر می رسد، باید «i» انتهای صفت-I و «na» انتهای صفت-NA را حذف کنیم و سپس «soo» را به آن اضافه کنیم. مانند «oishisoo desu» یعنی «خوشمزه به نظر می رسد».

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید صحبتی را که شنیده ایم بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

شنیده ام که طوفان می آید.

آمدن طوفان

台風が来る

taifuu ga kuru

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

شنیده ام که ...

جمله】そうですね。

【جمله】soo desu ne.

رایگان بودن در روزهای جمعه

金曜日はただだ

kin-yoobi wa tada da

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

شنیده ام که ...

جمله】そうですね。

【جمله】soo desu ne.

گرم بودن اوکیناوا

沖縄は暑い

okinawa wa atsui

واژه های مربوط

ماه

کانجی

tenki (آب و هوا)

فرهنگ

راهنمای سفر می یا

جشن های ژاپن

در مناطق مختلف ژاپن هر ساله جشن های سنتی گوناگونی برگزار می شود. گفته می شود که تعداد جشن های ژاپن به چند صد هزار می رسد. برای مثال، جشن «گیُون» در کیوتو حدود هزار سال قدمت دارد. در این جشن مردم نیایشگاه هایی را که با تزیینات باشکوه روی ارابه قرار گرفته اند، در خیابان های شهر به حرکت در می آورند. جشن «نِبوتا» در آئوموری و جشن رقص «آوا اُودُوری» در تُوکوشیما نیز معروف هستند.

(١) جشن گیون (کیوتو/ ماه ژوئیه)

(٢) جشن نِبوتا (آئوموری/ ماه اوت)

(٣) جشن آوا اودوری (توکوشیما/ ماه اوت)

(٤) جشن سانجا (توکیو/ ماه مه)

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر