#41

پرسیدن در مورد امکان انجام کاری

チケットを買うことができますか می شود بلیت خرید؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

می یا، تم را صدا می زند. او خبری برای تم دارد.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

見る

miru

دیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ピアノコンクール

piano-konkuuru

مسابقه پیانو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

優勝する

yuushoo-suru

برنده شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ほんと

honto

واقعاً

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すごい

sugoi

فوق العاده

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

来月

raigetsu

ماه آینده

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

2日

futsuka

روز دوم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

コンサート

konsaato

کنسرت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ある

aru

بودن ، داشتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

チケット

chiketto

بلیت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

買う

kau

خریدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

予約する

yoyaku-suru

رزرو کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

پرسیدن در مورد امکان انجام کاری

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای پرسیدن در مورد امکان انجام کاری می گوییم:
«koto ga dekimasu ka + [فرم دیکشنری فعل]»
«dekimasu» فرم-MASU فعل «dekiru» است و «(dekiru)koto ga dekimasu...» به معنای امکان پذیر بودن است.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بپرسیم کاری که می خواهیم انجام بدهیم امکان پذیر است یا خیر

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ببخشید. می شود صندلی رزرو کرد؟

رزرو کردن صندلی

席を予約する

seki o yoyaku-suru

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. می شود...؟

すみません。~ことができますか。

Sumimasen. ~koto ga dekimasu ka.

شستن لباس

洗濯をする

sentaku o suru

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. می شود...؟

すみません。~ことができますか。

Sumimasen. ~koto ga dekimasu ka.

قرض گرفتن سشوار

ドライヤーを借りる

doraiyaa o kariru

واژه های مربوط

روزهای ماه

کانجی

sashimi (ماهی خام)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

کابوکی: هنر نمایش سنتی ژاپنی

کابوکی یکی از هنرهای سنتی معروف ژاپن است. در نمایش کابوکی همه بازیگران مرد هستند و مردان نقش زنان را نیز بازی می کنند.

در گریم این نمایش رگ های صورت و عضلات را برجسته می کنند و چهره بازیگران بسیار تأثیر گذار می شود. خطوط قرمز نشان دهنده شخصیت های مثبت و خطوط آبی نشان دهنده شخصیت های منفی است.

در کابوکی وقتی احساسات شخصیت ها به اوج می رسد، ژست های خاصی می گیرند و چند لحظه در حالت همان ژست می ایستند. گفته می شود که این ژست ها در دورانی که نورپردازی صحنه و یا دوربین وجود نداشته نقش نمای نزدیک را ایفا می کرده است.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر