#39

بیان اشتباهی که مرتکب شده ایم

財布を落としてしまいました کیف پولم را گم کرده ام.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم دچار مشکل شده و وقتی به خانه می رسد از هارو سان کمک می خواهد.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

財布

saifu

کیف پول

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

落とす

otosu

گم کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

あら

ara

وای

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大変

taihen

مشکل، سخت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

交番

kooban

دکه پلیس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

~てごらんなさい

~te gorannasai

باید ... انجام بدهی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

それで

sorede

پس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どんな

donna

چه نوع

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

黄色い

kiiroi

زرد (صفت-I)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

黄色

kiiro

زرد (اسم)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

これ

kore

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

それ

sore

آن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان اشتباهی که مرتکب شده ایم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان اشتباه خود می گوییم: «shimaimashita + [فرم-TE فعل]»
«shimaimashita» پشیمانی یا تأسف گوینده نسبت به اتفاقی که افتاده را نشان می دهد و مناسب موقعیت هایی مانند زمانی است که چیزی را گم کرده ایم.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید اشتباه خود را بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ببخشید. آب را ریختم.

ریختن آب

水をこぼす(→こぼして)

mizu o kobosu (→koboshite)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید...

すみません。~てしまいました。

Sumimasen. ~te shimaimashita.

گم کردن بلیت

切符をなくす(→なくして)

kippu o nakusu (→nakushite)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید...

すみません。~てしまいました。

Sumimasen. ~te shimaimashita.

جاگذاشتن تلفن همراه در دستشویی

トイレに携帯を忘れる(→忘れて)

toire ni keetai o wasureru (→wasurete)

واژه های مربوط

رنگ

کانجی

shiro (قصر، قلعه)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

دکه پلیس: حافظ امنیت مردم

دکه های پلیس در زبان ژاپنی «کوبان» (kooban) نامیده می شوند. در این دکه ها می توانید آدرس بپرسید و یا گزارش کنید که چیزی را گم کرده اید. افسران پلیس وظایف دیگری مانند تحقیقات جنایی، گشت محلی و کنترل ترافیک را نیز بر عهده دارند.

«کوبان» ژاپن

کشورهایی مانند آمریکا، سنگاپور و برزیل نیز سیستم «کوبان» ژاپن را به کار گرفته اند.

«کوبان» برزیل

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر