#37

بیان مشکل

テレビがつかないんですが・・・ تلویزیون روشن نمی شود...

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم و آیاکا وارد اتاق خود در یک هتل سنتی در هاکونه شده اند، اما به نظر می آید مشکلی پیش آمده است.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

あれ

are

اِ

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

テレビ

terebi

تلویزیون

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

つく

tsuku

روشن شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ほんと

honto

واقعاً (خودمانی)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おかしい

okashii

عجیب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

フロント

furonto

پذیرش

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

電話する

denwa-suru

تلفن کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すみません

sumimasen

ببخشید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

少々

shooshoo

مدت کمی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

待つ

matsu

منتظر شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

担当

tantoo

مسئول

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

mono

فرد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

伺う

ukagau

خدمت رسیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

وقتی می خواهیم مشکلی را که پیش آمده بیان کنیم «n desu ga-» را به فرم-NAI فعل اضافه می کنیم. فرم-NAI، فرم منفی فعل است و نشان می دهد که آنچه که انتظار داشته ایم اتفاق نیفتاده و دچار مشکل شده ایم. با استفاده از «n desu ga-» وضعیت خود را برای طرف مقابل توضیح می دهیم و از او می خواهیم که نسبت به آن واکنش نشان دهد.

حرف اضافه «ga» نشانه فاعلی:
حرف اضافه «ga» در «Terebi ga tsukanai» یعنی «تلویزیون روشن نمی شود» نشان می دهد که تلویزیون نقش فاعل را برای فعل «tsuku» یعنی «روشن شدن» ایفا می کند.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید مشکل پیش آمده را بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ببخشید. قفل باز نمی شود.

کلید (در اینجا قفل) | باز شدن

かぎ | 開く(→開かない)

kagi | aku(→akanai)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. [فاعل] .... نمی شود.

すみません。【فاعل】が~ないんですが・・・。

Sumimasen. 【فاعل】ga ~nain desu ga...

سایز کیمونوی تابستانی | اندازه شدن

浴衣のサイズ | 合う(→合わない)

yukata no saizu | au(→awanai)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید. [فاعل] .... نمی شود.

すみません。【فاعل】が~ないんですが・・・。

Sumimasen. 【فاعل】ga ~nain desu ga...

دستگاه تهویه مطبوع | کار کردن

エアコン | 効く(→効かない)

eakon | kiku(→kikanai)

بیشتر بدانیم

یک عبارت مؤدبانه است که وقتی مسئول هتل یا مغازه دار از مشتری می خواهد منتظر باشد به کار می برد. فرم دیکشنری این فعل «matsu» به معنی «منتظر شدن» است.

کانجی

uta (آواز)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

اقامت در هتل سنتی ژاپنی

هتل های سنتی ژاپنی «ریوکان» (ryokan) نامیده می شوند. کف این هتل ها معمولاً با تاتامی پوشیده شده اند و هنگام ورود باید کفش خود را درآورید. در اتاق های این نوع هتل ها یوکاتا یا کیمونوی تابستانی وجود دارد. در برخی از آنها غذا در داخل اتاق سرو می شود و یا حتی رختخواب (لحاف و تشک) را برایتان پهن می کنند.

هتل سنتی دارای چشمه آب گرم

وقتی در این هتل ها اقامت می کنید می توانید با پوشیدن یوکاتایی که از هتل امانت گرفته اید در کوچه های اطراف پیاده روی کنید. در این هتل ها، می توانید بعد از چک این (ورود به اتاق هتل)، قبل از خواب و یا صبح زود هر چند بار که دوست داشته باشید به چشمه آب گرم داخل هتل بروید و حمام کنید. به طور کلی «ریوکان» ها مکان های خوبی برای آشنایی با فرهنگ سنتی ژاپن هستند.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر