#36

پرسیدن زمان شروع و پایان

お風呂は何時から何時までですか حمام از چه ساعتی تا چه ساعتی (باز) است؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم و آیاکا به هتل سنتی خود در هاکونه رسیده اند. در حمام این هتل چشمه آب گرم وجود دارد. کارمند هتل آنها را به اتاقشان راهنمایی می کند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

こちら

kochira

این (مؤدبانه)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

部屋/お部屋

heya/oheya

اتاق

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

~でございます

~de gozaimasu

فرم مؤدبانه «desu»

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

風呂/お風呂

furo/ofuro

حمام

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

何時

nan-ji

چه ساعتی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

asa

صبح

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

yoru

شب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本

Nihon

ژاپن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

温泉

onsen

چشمه آب گرم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

入る

hairu

وارد شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

初めて

hajimete

اولین بار

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

楽しみ(な)

tanoshimi (na)

بی صبرانه در انتظار چیزی بودن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

برای پرسیدن ساعت شروع و پایان چیزی از «nan-ji» یعنی «چه ساعتی» استفاده می کنیم و می گوییم:
«nan-ji kara nan-ji made desu ka»
با قرار دادن فاعل در اول جمله و اضافه کردن «wa» به آن، مشخص می کنیم که در مورد چه چیزی سؤال می کنیم. «kara» یعنی «از» و «made» یعنی «تا».

روش های مختلف پرسیدن زمان:
وقتی فقط می خواهیم زمان شروع چیزی را بپرسیم می گوییم: «wa nan-ji kara desu ka...» یعنی «... از چه ساعتی است»؟ و وقتی فقط می خواهیم زمان پایان را بپرسیم می گوییم: «wa nan-ji made desu ka...» یعنی «... تا چه ساعتی است»؟

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید زمان شروع و پایان را بپرسیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

جشنواره آتش بازی از چه ساعتی است؟

«ساعت شروع»جشنواره آتش بازی

花火大会

hanabi-taikai

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

... از چه ساعتی / تا چه ساعتی است؟

~は何時から(/)何時までですか。

~wa nan-ji kara (/) nan-ji made desu ka.

«ساعت پایان کار»این مغازه

この店

kono mise

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

... از چه ساعتی / تا چه ساعتی است؟

~は何時から(/)何時までですか。

~wa nan-ji kara (/) nan-ji made desu ka.

«ساعت شروع و پایان»تله کابین

ロープウエー

roopu-uee

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

وقتی از شما سؤال می شود که تجربه انجام کاری را داشته اید یا خیر، در پاسخ می توانید از این جمله استفاده کنید.

کانجی

yu (آب جوش)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

چشمه های آب گرم ژاپن

قسمت زنانه و مردانه در بیشتر چشمه های آب گرم و حمام های عمومی ژاپن از هم جدا است.
روی پرده ورودی حمام با حروف کانجی نوشته شده «» یعنی «آقایان» یا «» یعنی «خانم ها». به خاطر سپردن این دو کانجی ممکن است در هنگام سفر در ژاپن به کارتان بیاید.

حمام مردانه

حمام زنانه

روش حمام کردن

پیش از آنکه وارد آب شوید بدن خود را بشویید

موهای خود را در بالای سر ببندید و حوله را داخل آب فرو نبرید

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر