#35

بیان کارها به ترتیب (زمان حال یا گذشته)

大涌谷に行って、黒たまごが食べたいです می خواهم به «اُو-واکودانی» بروم و تخم مرغ سیاه بخورم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم و آیاکا سوار قطار هستند و به سمت هاکونه، یکی از مکان های محبوب گردشگری اطراف توکیو، می روند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

箱根

Hakone

هاکونه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

~時

~ji

ساعت ...

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

着く

tsuku

رسیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

nani

چه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

する

suru

انجام دادن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大涌谷

Oowaku-dani

اُو-واکودانی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

黒たまご

kuro-tamago

تخم مرغ سیاه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

食べる

taberu

خوردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

tamago

تخم مرغ

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

本当に

hontoo ni

واقعاً

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

黒い

kuroi

سیاه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

うん

un

آره

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

でも

demo

اما

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

外側

sotogawa

بیرون

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

naka

داخل

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

普通

futsuu

معمولی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ゆで卵

yude-tamago

تخم مرغ آب پز

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

へえ

hee

عجب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

برای بیان چند کار به ترتیب، فرم-TE افعال را به هم متصل می کنیم. مثلاً وقتی می خواهیم دو کاری را که پشت سر هم انجام شده اند بیان کنیم، بعد از فرم-TE فعل اول فعل دوم را قرار می دهیم. در جمله کلیدی، فعل «iku» به معنی «رفتن» به فرم-TE یعنی «itte» تبدیل شده و به جمله دوم متصل شده است.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید کارهایی که انجام داده ایم یا می خواهیم انجام بدهیم به ترتیب بگوییم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

می خواهم از کوه تاکائو بالا بروم و عکس بگیرم.

«می خواهم انجام بدهم»بالا رفتن از کوه تاکائو | عکس گرفتن

高尾山に登る(→登って) | 写真を撮る(→撮りたいです)

Takao-san ni noboru (→nobotte) | shashin o toru (→toritai desu)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

[فعل 1]، ([فعل 2])، [فعل 3] می خواهم انجام بدهم/ انجام دادم.

فعل 1】て、(【فعل 2】て、) 【فعل 3】たいです/ました/ます。

【فعل 1】te, (【فعل 2】te,) 【فعل 3】tai desu/mashita/masu.

«انجام دادم»رفتن به شیبویا | خرید کردن | غذا خوردن

渋谷に行く(→行って) | 買い物をする(→して) | ご飯を食べる(→食べました)

Shibuya ni iku (→itte) | kaimono o suru (→shite) | gohan o taberu (→tabemashita)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

[فعل 1]، ([فعل 2])، [فعل 3] می خواهم انجام بدهم/ انجام دادم/ انجام خواهم داد.

فعل 1】て、(【فعل 2】て、) 【فعل 3】たいです/ました/ます。

【فعل 1】te, (【فعل 2】te,) 【فعل 3】tai desu/mashita/masu.

«انجام خواهم داد»رفتن به اودایبا | سوار چرخ و فلک شدن | رفتن به چشمه آب گرم

お台場に行く(→行って) | 観覧車に乗る(→乗って) | 温泉に入る(→入ります)

Odaiba ni iku (→itte) | kanransha ni noru (→notte) | onsen ni hairu (→hairimasu)

واژه های مربوط

ساعت

کانجی

densha (قطار)

فرهنگ

راهنمای سفر می یا

هاکونه: مرکز گردشگری نزدیک توکیو

هاکونه (Hakone) یک مرکز گردشگری در میان کوهستان است که به چشمه های آب گرم معروف است و حدود یک ساعت و نیم با توکیو فاصله دارد. از مکان های دیدنی هاکونه می توان به اُو-واکودانی (دره ای که در اثر فوران آتشفشانی شکل گرفته) و باجه بازرسی که از دوره ادو باقی مانده اشاره کرد.

اُو-واکودانی (Owakudani)

باجه بازرسی هاکونه

هاکونه دیدنی های دیگری مانند قطار کوهستانی، موزه های گوناگون و دریاچه آشینُوکُو (Ashinoko) نیز دارد. اگر هوا خوب باشد منظره باشکوه قله فوجی نیز از این دریاچه دیده می شود.

قطار کوهستانی هاکونه

منظره کوه فوجی از دریاچه آشینوکو

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر