#34

بیان تجربه انجام کاری

読んだことあります خوانده ام.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم و مایک به یک کافه مانگا آمده اند که پر از مانگا و مجله است.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

わあ

waa

وای

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

マンガ

manga

مانگا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

たくさん

takusan

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

この

kono

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

知って(い)る

shitte (i) ru

دانستن، شناختن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

読む

yomu

خواندن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

え?

e?

اِ؟

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本語

Nihongo

زبان ژاپنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いえ

ie

نه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ベトナム語

Betonamugo

زبان ویتنامی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

とても

totemo

خیلی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おもしろい

omoshiroi

جالب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان تجربه انجام کاری

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان کاری که تجربه انجام آن را داشته ایم از «koto (ga) arimasu + [فرم-TA فعل]» استفاده می کنیم. فرم-TA فرمی از فعل است که به «ta/da» ختم می شود و به کاری که در گذشته انجام شده یا انجام آن تکمیل شده اشاره دارد. برای ساختن فرم-TA باید «te/de» انتهای فرم-TE فعل را به «ta/da» تبدیل کنیم.

بیان نداشتن تجربه انجام کاری:
برای این که بگوییم تجربه انجام کاری را نداریم، فعل «arimasu» را با فعل «nai desu/arimasen» به معنی «نداشتن» جایگزین می کنیم و می گوییم: «koto nai desu/arimasen...»

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید تجربه خود را بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

به اوکیناوا رفته ام.

«انجام داده ام»اوکیناوا | رفتن

沖縄/行く(→行った)

Okinawa / iku (→itta)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

... انجام داده ام | نداده ام.

~ことあります/ないです。

~koto arimasu/nai desu.

«انجام نداده ام»تمپورا | خوردن

天ぷら | 食べる(→食べた)

tenpura | taberu (→tabeta)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

... انجام داده ام | نداده ام.

~ことあります/ないです。

~koto arimasu/nai desu.

«انجام داده ام»آن ماجرا | شنیدن

その話 | 聞く(→聞いた)

sono hanashi | kiku (→kiita)

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

برای دوستان نزدیک به کار می رود. مؤدبانه آن می شود: «Shitte masu ka»

کانجی

manga (مانگا)

فرهنگ

مایک و فرهنگ مردم ژاپن

کافه مانگا

مانگاهای ژاپنی ژانرهای گوناگونی مانند عاشقانه، ماجراجویانه، ورزشی، تاریخی، ادبی و غیره دارند.
هنگام ورود به کافه مانگا باید برای ساعت مشخصی پول پرداخت کنید و در این مدت می توانید هر تعداد مانگا که دوست دارید بخوانید. کافه های مانگا معمولاً اتاق خصوصی دارند و در این اتاق ها حتی می توان تلویزیون تماشا کرد و یا از اینترنت استفاده کرد. در این کافه ها همچنین می توانید هرچقدر دوست دارید از نوشیدنی هایی مانند آبمیوه و چای بنوشید.

محل مطالعه

 

اتاق خصوصی راحت

بخش نوشیدنی

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر