#31

دعوت از کسی برای انجام کاری به همراه یکدیگر ٢

一緒に行きませんか می آیید با هم برویم؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

مایک، پسر آمریکایی علاقه مند به فرهنگ ژاپن، به «خانه هارو سان» آمده است تا در مورد برنامه سفرش با بقیه مشورت کند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

今度

kondo

این بار

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

土曜日

do-yoobi

شنبه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

忍者

ninja

نینجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

博物館

hakubutsukan

موزه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

本当に

hontoo ni

واقعاً

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

好き(な)

suki (na)

مورد علاقه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

みんなで

minna de

همگی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

一緒に

issho ni

باهم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ちょっと

chotto

کمی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

watashi

من

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

授業

jugyoo

کلاس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ある

aru

داشتن، وجود داشتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

残念(な)

zannen (na)

خیلی بد، تأسف آور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

じゃあ

jaa

پس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

2人

futari

دو نفر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

دعوت از کسی برای انجام کاری به همراه یکدیگر ٢

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای دعوت از کسی، قسمت «masu-» فرم-MASU فعل را به«masen ka-» تبدیل کرده و جمله را با آهنگ بالارونده تلفظ می کنیم. «masen-» فرم منفی است اما «masen ka-» برای دعوت کردن به کار می رود. برای قبول دعوت می گوییم: «ii desu ne» یعنی «خوب است».

«masen ka-» و «mashoo-»:
هر دوی این عبارت ها برای دعوت به کار می روند. «mashoo-» بیشتر شنونده را به قبول دعوت ترغیب می کند. اما «masen ka-» زمانی به کار می رود که می خواهیم از طرف مقابل بپرسیم آیا فرصت همراهی با ما را دارد یا خیر. بنابراین «masen ka-» مؤدبانه تر است.

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید از کسی دعوت کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

می آیید همگی با هم کباب درست کنیم؟

همگی با هم کباب درست کردن

みんなでバーベキューをする(→します)

minna de baabekyuu o suru (→shimasu)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

می آیید ...؟

~ませんか。

~masen ka.

با هم آواز خواندن

一緒に歌う(→歌います)

issho ni utau (→utaimasu)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

می آیید ...؟

~ませんか。

~masen ka.

امتحان کردن

やってみる(→やってみます)

yatte miru (→yatte mimasu)

بیشتر بدانیم

عبارتی برای رد کردن دعوت است. «chotto» یعنی «کمی». با کشیدن هجای پایانی و ضعیف تلفظ کردن انتهای واژه می توان به طور غیرمستقیم به مخاطب نشان داد که می خواهیم دعوتش را رد کنیم.

کانجی

Ninja (نینجا)

فرهنگ

مایک و فرهنگ مردم ژاپن

رازهای نینجاها

نینجاها، جاسوس ها یا نیروهای ویژه ای بودند که پس از قرن ١٥ میلادی در دوره جنگ های داخلی در ژاپن فعالیت می کردند. اما تاریخ نینجاها در هاله ای از رمز و راز فرو رفته است.
لباس نینجاها معروف است، اما آنها برای ورود به قلمرو دشمن اغلب خود را به شکل تاجران، راهبان یا هنرمندان در حال سفر در می آوردند.

نینجا در لباس مبدل

نینجاها برای انجام عملیات خود از لوازم گوناگونی مانند شوریکِن (یک سلاح سرد به شکل ستاره) و نیز از دانش خود درباره سلاح های گرم و باروت و حتی گاهی از اصول روان شناسی استفاده می کردند. سپهسالاران آنها را افرادی دارای مهارت فنی تلقی می کردند و ارزش فراوانی برایشان قائل بودند.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر