#27

سؤال در مورد انتخاب از میان چند مورد

どれが一番おいしいですか کدام از همه خوشمزه تر است؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم با کایتو به یک رستوران رامِن (نوعی نودل) آمده است. تم به یاد یوکی، دانشجوی موسیقی که در ویتنام با او آشنا شده بود، می افتد.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

注文/ご注文

chuumon / gochuumon

سفارش

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

nani

چه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

~にする

~ni suru

... را انتخاب کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どれ

dore

کدام

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

一番~

ichiban ~

از همه ... تر / ... ترین

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おいしい

oishii

خوشمزه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

みそラーメン

miso-raamen

میسو رامن (رامن با سوپ خمیر سویا)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おすすめ

osusume

پیشنهاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本

Nihon

ژاپن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ラーメン

raamen

رامن (نوعی نودل)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ぼく

boku

من (مذکر)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

好き(な)

suki (na)

مورد علاقه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

سؤال در مورد انتخاب از میان چند مورد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

وقتی می خواهیم بپرسیم که از میان چند مورد کدام یک را باید انتخاب کنیم می گوییم: «Dore ga ichiban ... ka»
کلمه پرسشی «dore» به معنی «کدام» زمانی استفاده می شود که می خواهیم بپرسیم از میان سه مورد یا بیشتر بهتر است کدام را انتخاب کنیم. «ichiban» که در لغت به معنی «شماره یک» است، پیش از صفت می آید و معنی «از همه بیشتر» یا «ترین» می دهد.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بپرسیم بهتر است کدام را انتخاب کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

کدام از همه ارزان تر است؟

ارزان

安い

yasui

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

کدام از همه ... تر است؟

どれが一番~ですか。

Dore ga ichiban ~desu ka.

به صرفه

お得(な)

otoku (na)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

کدام از همه ... تر است؟

どれが一番~ですか。

Dore ga ichiban ~desu ka.

جالب

おもしろい

omoshiroi

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

عبارتی است که پیشخدمت رستوران هنگام سفارش گرفتن می گوید. «Chuumon» یعنی «سفارش» و «go» برای احترام به مشتری به اول این واژه اضافه شده است.

کانجی

Men (نودل، رشته)

فرهنگ

کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی

رامن ژاپنی

رامن در اصل یک غذای چینی است، اما در ژاپن تغییرات خاصی کرده و به یک غذای ژاپنی تبدیل شده است.

 

رامن با سوپ سس سویا

رامن با سوپ استخوان خوک

رامن با سوپ میسو (خمیر سویا)

سوپ رامن می تواند از مرغ، استخوان خوک و یا غذاهای دریایی تهیه شود و برای طعم دادن به آن از میسو، نمک، سس سویا و غیره استفاده می شود. برخی از انواع رامن ها مخصوص منطقه خاصی از ژاپن هستند. اگر ماده غذایی خاصی را نمی توانید بخورید بهتر است مواد تشکیل دهنده آن را بپرسید. برخی از رستوران ها منوی حلال و گیاه خواری و رامن فاقد مواد حساسیت زا نیز دارند.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر