#22

دعوت از کسی برای انجام کاری به همراه یکدیگر (بخش اول)

写真を撮りましょう بیایید عکس بگیریم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم، می یا و کایتو به جشنواره برف ساپورو آمده اند. یک مجسمه یخی بزرگ جلوی چشم آنهاست.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

すごい

sugoi

فوق العاده

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

見る

miru

دیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

わあ

waa

وای

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大きい

ookii

بزرگ

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

初めて

hajimete

اولین بار

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どうやって

doo yatte

چگونه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

作る

tsukuru

ساختن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

きれい(な)

kiree (na)

زیبا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

みんなで

minna de

همگی با هم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

写真を撮る

shashin o toru

عکس گرفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

دعوت از کسی برای انجام کاری به همراه یکدیگر (بخش اول)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای دعوت از کسی برای انجام کاری به همراه یکدیگر، «masu» انتهای فرم-MASU فعل را برداشته و آن را با «mashoo» جایگزین می کنیم. فعل عبارت «shashin o toru» به معنی عکس گرفتن «toru» است. فرم-MASU این فعل «torimasu» است که به «torimashoo» تبدیل می شود.

پذیرش دعوت:
وقتی دعوت کسی را می پذیریم و می خواهیم همراه با او به انجام کاری بپردازیم می گوییم: «ii desu ne» یعنی «فکر خوبی است».

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید طرف مقابل را به انجام کاری دعوت کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

بیایید به برج ساعت برویم.

رفتن به برج ساعت

時計台に行く(→行きます)

tokeedai ni iku (→ikimasu)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

بیایید ....

~ましょう。

~mashoo.

کمی استراحت کردن

ちょっと休む(→休みます)

Chotto yasumu (→yasumimasu)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

بیایید ....

~ましょう

~mashoo.

با تاکسی برگشتن

タクシーで帰る(→帰ります)

takushii de kaeru (→kaerimasu)

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

این جمله هنگام تعجب، تحسین و یا زمانی استفاده می شود که تحت تاثیر قرار گرفته ایم و حالت مؤدبانه آن «Sugoi desu ne» است.

کانجی

Yuki (برف)

فرهنگ

راهنمای سفر می یا

هوکایدو: مکانی محبوب برای گردشگری

هوکایدو با داشتن طبیعت زیبا و گسترده گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. در منطقه شیره توکو (shiretoko) که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است، حیوانات بسیاری آزادانه زندگی می کنند. در فصل زمستان در هوکایدو جشنواره برف برگزار می شود و پیست های اسکی این استان نیز معروف است.
در باغ وحش آساهی یاما در شهر آساهی کاوا می توان پنگوئن هایی را دید که پشت سر هم روی برف راه می روند.

[1] جشنواره برف ساپورو(Sapporo)

[1] برج ساعت ساپورو

[2] خرس قهوه ای وحشی در شیره توکو

[3] پنگوئن های باغ وحش آساهی یاما

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر