#21

بیان محلی که در آنجا هستیم

時計台の中にいます داخل برج ساعت هستم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم و می یا در هوکایدو هستند. آنها با کایتو در برج ساعت ساپورو قرار گذاشته اند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

もしもし

moshimoshi

الو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ima

الآن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どこ

doko

کجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いる

iru

بودن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

時計台

tokeedai

برج ساعت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

naka

داخل

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

じゃあ

jaa

پس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ぼく

boku

من (مذکر)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すぐ

sugu

زود

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そっち

socchi

آنجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

わかる

wakaru

فهمیدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

こっち

kocchi

اینجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ごめん

gomen

ببخشید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

遅くなる

osoku naru

دیر شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان محلی که در آنجا هستیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان محلی که در آنجا هستیم از جمله «ni imasu [محل]» استفاده می کنیم. برای بیان دقیق تر مکان، یک جای مشخص را به عنوان علامت استفاده می کنیم و می گوییم:
«ni imasu (مانند: «tokeedai no naka» یعنی «داخل برج ساعت»)[موقعیت] no [جای مشخص]»

«imasu» و «arimasu»:
«imasu» فرم-MASU فعل «iru» به معنی «بودن» است و برای انسان ها و موجودات زنده استفاده می شود. مانند «Watashi wa Hokkaido ni imasu» یعنی «من در هوکایدو هستم».
«arimasu» فرم-MASU فعل «aru» به معنی «بودن» است و برای اشیا استفاده می شود.
مانند «Omamori wa otera ni arimasu» یعنی «آویز بلاگردان در معبد هست».

واژه های نشانگر موقعیت:
از جمله این واژه ها می توان «naka» یعنی «داخل»، «mae» یعنی «جلو»، «yoko» یعنی «کنار» و «shita» یعنی «پایین» را نام برد.

پرسیدن محل:
برای پرسیدن محلی که طرف مقابل در آنجاست از جمله «Doko ni imasu ka» یعنی «کجا هستید؟» استفاده می کنیم.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید محلی که در آنجا هستیم را بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

داخل فروشگاه شبانه روزی هستم.

فروشگاه شبانه روزی | داخل

コンビニ | 中

konbini | naka

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

من در [موقعیت] [جای مشخص] هستم.

جای مشخص】の【موقعیت】にいます。

【جای مشخص】no【موقعیت】ni imasu.

اطلاعات | کنار

インフォメーション | 横

infomeeshon | yoko

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

من در [موقعیت] [جای مشخص] هستم.

جای مشخص】の【موقعیت】にいます。

【جای مشخص】no【موقعیت】ni imasu.

پله برقی | پایین

エスカレーター | 下

esukareetaa | shita

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

عبارتی است که نشان می دهد صحبت طرف مقابل را متوجه شده ایم و از فعل «wakaru» به معنی «فهمیدن» ساخته شده است.

کانجی

Tokee (ساعت)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

«konbini»: فروشگاه های شبانه روزی

بیشتر این فروشگاه ها ٢٤ ساعته هستند و در روزهای تعطیل هم بازند. در این فروشگاه ها علاوه بر بِنتو(غذای قابل حمل)، ساندویچ، تنقلات، نوشیدنی و لوازم مورد نیاز روزمره نیز به فروش می رسند. در داخل این فروشگاه ها دستگاه خودپرداز نیز وجود دارد. حتی می توانید بلیت های کنسرتی را که از طریق اینترنت رزرو کرده اید، در این فروشگاه ها دریافت کنید.

 

دستگاه چندکاره

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر