#19

بیان چیزی که می خواهیم بخریم

手袋が欲しいんですが دستکش می خواهم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

قرار است تم به همراه می یا و کایتو به هوکایدو سفر کند. او می خواهد دستکش بخرد تا برای سفر آماده شود.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

あのう

anoo

اِ...

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すみません

sumimasen

ببخشید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

手袋

tebukuro

دستکش

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

欲しい

hoshii

خواستن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

こちら

kochira

اینجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

これ

kore

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

あったかい

attakai

گرم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いくら

ikura

چند

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

1,900円

sen-kyuuhyaku-en

١٩٠٠ ین

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

カード

kaado

کارت اعتباری

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

使う

tsukau

استفاده کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان چیزی که می خواهیم بخریم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای این که به فروشنده بگوییم چه می خواهیم، می گوییم: «ga hoshiin desu ga [شیء]»
«hoshii» به معنی «خواستن» است. با افزودن «n desu ga» وضعیت خود را به طرف مقابل توضیح داده و از او درخواست پاسخ می کنیم. آهنگ جمله پایین رونده است و صدا رو به ضعیف شدن می رود.

«ga» نشانه مفعولی:
«hoshii» به معنی «خواستن» صفت-I است. برای نشان دادن آنچه که می خواهیم (مفعول) از حرف اضافه «ga» استفاده می کنیم. مثلاً «tebukuro ga hoshii» یعنی «دستکش می خواهم». برای نشان دادن مفعول افعال مختلف در زبان ژاپنی حروف اضافه متفاوتی به کار می رود مثلاً در جمله «tebukuro o kaimasu» یعنی «دستکش می خرم» از حرف اضافه «o» استفاده شده است.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بگوییم چه می خواهیم بخریم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ببخشید. بقچه سنتی می خواهم.

بقچه سنتی

風呂敷

furoshiki

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید . . . می خواهم.

あのう、すみません。~が欲しいんですが。

Anoo, sumimasen. ~ga hoshiin desu ga.

چتر

kasa

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید . . . می خواهم.

あのう、すみません。~が欲しいんですが。

Anoo, sumimasen. ~ga hoshiin desu ga.

باتری

電池

denchi

بیشتر بدانیم

هنگامی که می خواهیم بپرسیم آیا می شود با کارت خرید کرد یا خیر از این جمله استفاده می کنیم. «tsukaeru» یعنی «می توان استفاده کرد» فرم امکانی فعل «tsukau» به معنی «استفاده کردن» است.

کانجی

Bonsai (بن سای)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

کارت های اعتباری در ژاپن

در ژاپن تعداد فروشگاه هایی که در آنها امکان پرداخت هزینه با کارت اعتباری وجود دارد افزایش یافته است.

اما برخی از مغازه ها فقط پول نقد قبول می کنند.
در هنگام سفر در ژاپن بهتر است مقداری پول نقد همراه داشته باشید.
در خودپردازهای برخی از اداره های پست یا فروشگاه های شبانه روزی می توانید با استفاده از کارت اعتباری از حساب خود پول برداشت کنید.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر