#18

بیان احساس خود در مورد تجربه ها

すごく楽しかったです خیلی خوش گذشت.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

می یا در پذیرایی «خانه هارو سان» با تم و هارو سان، روبات صاحب خانه، درباره سفرش به ناگانو گفت و گو می کند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

おかえりなさい

okaerinasai

به خانه خوش آمدی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

長野

Nagano

ناگانو

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どう

doo

چطور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すごく

sugoku

بسیار

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

楽しい

tanoshii

خوش گذشتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

写真を撮る

shashin o toru

عکس گرفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

たくさん

takusan

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

それから

sorekara

سپس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そば/おそば

soba/osoba

سوبا (نودل ژاپنی تهیه شده از آرد گندم سیاه)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

食べる

taberu

خوردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

とても

totemo

خیلی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おいしい

oishii

خوشمزه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい(←よかった)

ii (←yokatta)

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

hito

فرد، مردم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

親切(な)

shinsetsu (na)

مهربان

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

旅行

ryokoo

سفر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان احساس خود در مورد تجربه ها

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای استفاده از صفت-I در زمان گذشته، «(i (desu-» پایان جمله را به «(katta (desu-» تبدیل می کنیم و برای کاربرد صفت-NA و اسم در زمان گذشته «desu» پایانی را با «deshita» جایگزین می کنیم.

گذشته جمله های صفتی و اسمی

 

غیر گذشته

گذشته

صفت-I

غیر گذشته

楽しいです

Tanoshii desu

خوش می گذرد

گذشته

楽しかったです

Tanoshikatta desu

خوش گذشت

صفت-NA

غیر گذشته

親切です

Shinsetsu desu

مهربان است

گذشته

親切でした

Shinsetsu deshita

مهربان بود

اسم

غیر گذشته

楽しい旅行です

Tanoshii ryokoo desu

سفر خوشی است

گذشته

楽しい旅行でした

Tanoshii ryokoo deshita

سفر خوشی بود

* اما صفت «ii» به معنی «خوب» که یک صفت-I است، استثنا است و گذشته آن می شود: «(yokatta(desu» یعنی «خوب بود».

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید احساس خود را بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

فوق العاده بود.

فوق العاده

すばらしい

subarashii

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

[I-صفت] / [NA-صفت] بود.

صفت-I】かったです/【صفت-NA】でした。

【صفت-I】katta desu/【صفت-NA】deshita.

زیبا

きれい(な)

kiree (na)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

[I-صفت] / [NA-صفت] بود.

صفت-I】かったです/【صفت-NA】でした。

【صفت-I】katta desu/【صفت-NA】deshita.

جالب

おもしろい

omoshiroi

بیشتر بدانیم

این عبارت نوعی سلام و احوال پرسی است که خطاب به کسی گفته می شود که به خانه برگشته است. حالت خودمانی آن «Okaeri» و شکل بسیار مؤدبانه آن «Okaerinasaimase» است.

کانجی

Yama (کوه)

فرهنگ

راهنمای سفر می یا

قطارهای پرسرعت شین کانسن در ژاپن

با استفاده از قطارهای شین کانسن می توان در مدتی کوتاه به بسیاری از شهرهای اصلی ژاپن سفر کرد. از توکیو تا ناگانو تنها یک ساعت و نیم و از توکیو تا کیوتو کمی بیش از دو ساعت طول می کشد. قطارهای شین کانسن تمیز و ساکت هستند و سفر با آنها راحت است.

نقشه مسیرهای قطارهای شین کانسن (در تاریخ ۹ سپتامبر ٢٠١٩)

شین کانسن و کوه فوجی

فروش مواد غذایی در قطار

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر