#17

بیان کاری که در حال انجام آن هستیم

日本を旅行しています دارم در ژاپن سفر می کنم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

می یا برای عکاسی به ناگانو آمده است. او با یک زن و شوهر ژاپنی آشنا شده و با آنها به رستوران سوبا (نوعی نودل ژاپنی) آمده است.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

そば/おそば

soba/osoba

سوبا (نوعی نودل ژاپنی تهیه شده از آرد گندم سیاه)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

3つ

mittsu

سه تا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

お願いする

onegai-suru

خواهش کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

日本

Nihon

ژاپن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

観光

kankoo

گردشگری، بازدید از جاهای دیدنی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ええと

eeto

خب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

watashi

من

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

写真家

shashinka

عکاس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

こと

koto

کار، چیز

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

海外

kaigai

خارج از کشور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

紹介する

shookai-suru

معرفی کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

それで

sore de

بنابراین

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

旅行する

ryokoo-suru

سفر کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

それ

sore

آن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すばらしい

subarashii

عالی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

お待たせしました

omatase-shimashita

بفرمایید (ببخشید که منتظرتان گذاشتیم)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان کاری که در حال انجام آن هستیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان کاری که در حال انجام آن هستیم از «imasu + [فرم-TE فعل]» استفاده می کنیم.
فرم-TE فعل «ryokoo-suru» به معنی «سفر کردن»، «ryokoo-shite» است که اگر به آن «imasu» را اضافه کنیم به «ryokoo-shite imasu» تبدیل می شود.

بیشتر یاد بگیریم!

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید پاسخ بدهیم که در ژاپن مشغول چه کاری هستیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

دارم زبان ژاپنی می خوانم.

مطالعه زبان ژاپنی

日本語を勉強する(→勉強して)

Nihongo o benkyoo-suru (→benkyoo-shite)

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

دارم ... می کنم.

~ています。

~te imasu.

کار کردن

仕事をする(→して)

Shigoto o suru (→shite)

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

دارم ... می کنم.

~ています。

~te imasu.

تدریس زبان انگلیسی

英語を教える

Eego o oshieru (→oshiete)

واژه های مربوط

اعدادی که برای سفارش غذا استفاده می شوند

کانجی

Soba (نودل تهیه شده از آرد گندم سیاه)

فرهنگ

کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی

سوبا: نودل ژاپنی

سوبا نودل سنتی ژاپنی است که از آرد گندم سیاه تهیه شده است و برای پخت جوشانده می شود. در ژاپن هنگام خوردن سوبا آن را در سوپ سردی که پایه اصلی اش سس سویا است قرار داده و می خورند و یا آن را در سوپ داغی که کم نمک است و طعمی ملایم دارد می ریزند.

سوبای سرد و سوپ سس سویا (Mori soba)

سوبا در سوپ داغ (Kake soba)

در داخل ایستگاه های قطار نیز رستوران هایی وجود دارد که سوبا سرو می کنند و پیش از سوار شدن به قطار می توان سوبا خورد.

دکه فروش سوبا

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر