#16

بیان احساسات یا توصیف (بخش دوم)

有名な温泉です این یک چشمه آب گرم معروف است.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

می یا به یک چشمه آب گرم در استان ناگانو آمده است. این چشمه آب گرم به خاطر میمون هایی که در آن آبتنی می کنند در دنیا مشهور است. یک زوج ژاپنی سر صحبت را با می یا باز می کنند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

わあ

waa

وای

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

saru

میمون

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いっぱい

ippai

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

たくさん

takusan

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

写真を撮る

shashin o toru

عکس گرفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ここ

koko

اینجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

海外

kaigai

خارج از کشور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

有名(な)

yuumee (na)

معروف

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

温泉

onsen

چشمه آب گرم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

へえ

hee

عجب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そうなんだ

soo nan da

که این طور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

温泉に入る 

onsen ni hairu

وارد چشمه آب گرم شدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

珍しい

mezurashii

نادر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

赤ちゃん

akachan

نوزاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

かわいい

kawaii

ناز

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان احساسات یا توصیف (بخش دوم)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

صفت-NA صفتی است که هنگام توصیف اسم با «NA» پایان می یابد. با قرار دادن صفت-NA در پایان جمله، می توان جمله ساخت و در این صورت باید «NA» را حذف کرده و به جای آن «desu» گذاشت. مثلاً «Yuumee desu» یعنی «معروف است».

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید احساس خود را بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

چه مکان آرامی.

آرام | مکان

静か(な) | 場所

shizuka (na) | basho

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

چه . . . [صفت-NA].

صفت-NA】~ですね。

【صفت-NA】 ~ desu ne.

زیبا | منظره

きれい(な)| 景色

kiree (na) | keshiki

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

چه . . . [صفت-NA].

صفت-NA】~ですね。

【صفت-NA】 ~ desu ne.

باشکوه | ساختمان

立派(な) | 建物

rippa (na) | tatemono

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

وقتی از حرف های طرف مقابل تعجب می کنید یا متأثر می شوید می توانید از این عبارت استفاده کنید.

کانجی

Onsen (چشمه آب گرم)

فرهنگ

راهنمای سفر می یا

چشمه های آب گرم ژاپن

در ژاپن آتشفشان های بسیاری وجود دارد و چشمه های آب گرم نیز فراوان است. رنگ، بو و ویژگی های دیگر آب در هر چشمه متفاوت است. چشمه های آب گرم خواص درمانی دارند، مثلاً برخی از آن ها در کاهش خستگی مؤثرند. بسیاری از مردم به همراه خانواده یا دوستان در هتل ها یا مهمانسراهایی که دارای چشمه آب گرم هستند اقامت می کنند و با خوردن غذاهای خوشمزه و آبتنی کردن در چشمه ها تجدید قوا می کنند.

(1) چشمه آب گرم «نیوتوُ» Nyuto Onsenkyo (استان آکیتا)

(2) چشمه آب گرم «کوساتسو» Kusatsu Onsen (استان گونما)

(3) چشمه آب گرم «بِپو» Beppu Onsen
(استان اُویتا)

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر