#12

بیان احساسات یا توصیف (بخش اول)

かわいいお守りですね چه آویز بلاگردان قشنگی است!

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم به همراه می یا، عکاس اهل چین، به معبد سنسوجی در آساکوسا آمده است. آنها در محل فروش آویزهای بلاگردان هستند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

これ

kore

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

かわいい

kawaii

ناز، قشنگ

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

お守り

omamori

آویز بلاگردان

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

本当

hontoo

واقعاً

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

それ

sore

آن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

縁結び

enmusubi

بخت گشایی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

800円

happyaku-en

٨٠٠ ین

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

~になる

~ni naru

... می شود

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

恋人

koibito

دوست دختر، دوست پسر

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

できる

dekiru

داشتن، پیدا کردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

じゃあ

jaa

پس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ください

kudasai

لطفاً بدهید (لطف کنید)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان احساسات یا توصیف (بخش اول)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

صفت در زبان ژاپنی پیش از اسم قرار می گیرد. مانند «kawaii omamori» یعنی «آویز بلاگردان قشنگ» . جملات ژاپنی می توانند به صفت ختم شوند. صفت هایی که به «i» ختم می شوند صفت-I نام دارند مانند «kawaii» به معنی «قشنگ، ناز».

صفت در زبان ژاپنی:
صفت ها در زبان ژاپنی به دو گروه تقسیم می شوند: صفت-I که به «i» ختم می شود و صفت-NA که با «na» پایان می یابد. در این درس صفت-I را آموختیم و در درس ۱٦ صفت-NA را یاد می گیریم.

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید احساس خود را بیان کنیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

چه بزرگ است.

بزرگ

大きい

ookii

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

چه [صفت-I] است.

صفت-I】ですね。

【صفت-I】desu ne.

گران

高い

takai

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

چه [صفت-I] است.

صفت-I】ですね。

【صفت-I】desu ne.

سرد

寒い

samui

بیشتر بدانیم

در رستوران یا مغازه به چیزی که می خواهیم اشاره می کنیم و این جمله را می گوییم.

کانجی

Kinniku (ماهیچه، عضله)

فرهنگ

راهنمای سفر می یا

معابد بودایی و شینتو در ژاپن

معابد بودایی و شینتو در همه جای ژاپن وجود دارند. معابد شینتو از زمان های قدیم محل عبادت خدایان این آیین بوده است. بسیاری از معابد مانند معبد شینتوی «مِیجی جینگو» (Meiji Jingu) و معابد بودایی «سِنسوجی» (Sensoji) و «زُوجُوجی» (Zojoji) در توکیو در میان گردشگران محبوب هستند.

دروازه معبد میجی جینگو

معبد زوجوجی

معبد شینتوی «ایزومُو تایشا» (Izumo Taisha) در استان شیمانه که به سرزمین اساطیر مشهور است، و معبد بودایی «تُودایجی» (Todaiji) در نارا که بودای بزرگ در آن قرار دارد، از شناخته شده ترین معابد ژاپن هستند.

معبد ایزومو تایشا

مجسمه بودای بزرگ در معبد تودایجی

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر