#9

پرسیدن نام چیزهایی که نمی دانیم

これは何ですか این چیست؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تم، دانشجوی ویتنامی، با همخانه اش، کایتو و دوست آمریکایی اش، مایک به یک فروشگاه مواد غذایی در طبقه زیرزمین یک فروشگاه بزرگ آمده است. به فروشگاه های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه های چند منظوره قرار دارند، «depa-chika» گفته می شود.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

ここ

koko

اینجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

デパ地下

depa-chika

فروشگاه مواد غذایی در طبقه زیرزمین فروشگاه چند منظوره

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いろんな

ironna

مختلف

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

食べ物

tabemono

خوراکی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ある

aru

بودن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いい

ii

خوب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

わあ

waa

وای

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すごい

sugoi

عالی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

これ

kore

این

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

nan

چه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大根

daikon

ترب

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

漬け物

tsukemono

ترشی

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

食べる

taberu

خوردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

いただきます

itadakimasu

با اجازه (قبل از خوردن غذا گفته می شود)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

おいしい

oishii

خوشمزه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

پرسیدن نام چیزهایی که نمی دانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

وقتی نام چیزی را نمی دانیم به آن اشاره کرده و می گوییم: «Kore/Sore/Are wa nan desu ka» برای چیزی که به ما نزدیک است «kore»، برای چیزی که به طرف مقابل نزدیک است «sore»، و برای چیزی که از هر دو نفر دور است «are» را به کار می بریم. «nan» یک کلمه پرسشی به معنی «چه» است.

«Nani/Nan» (چه):
«nan» در «Nan desu ka» به معنی «چیست» با «nani» در «Nani o shimasu ka» به معنی «چه کار خواهید کرد» هم معنی است، اما پیش از «desu ka» به شکل «nan» تلفظ می شود.

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید نام چیزی را بپرسیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

آن چیست؟

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

این/ آن / آن چیست؟

これ/それ/あれ は何ですか。

Kore/Sore/Are wa nan desu ka.

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

این/ آن / آن چیست؟

これ/それ/あれ は何ですか。

Kore/Sore/Are wa nan desu ka.

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

می توانید جمله را کوتاه کرده و بگویید: «!Oishii»
وقتی یک خوراکی خوشمزه در ژاپن می خورید از این جمله استفاده کنید.

کانجی

Shoku (غذا)

فرهنگ

کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی

«depa-chika»: گنجینه مواد غذایی

به فروشگاه های مواد غذایی که در طبقه زیرزمین فروشگاه های بزرگ چند منظوره قرار دارند «depa-chika» گفته می شود. در این فروشگاه ها مواد غذایی گوناگونی مانند سبزیجات، بِنتو(ظروف غذای آماده)، شیرینی جات و نان به فروش می رسند و حتی می توانید برخی از آن ها را پیش از خریدن بچشید. شما به راحتی می توانید غذاهای آماده دلخواه تان را از این فروشگاه ها تهیه کرده و در منزل یا هتل خود میل کنید.

فروشگاه مواد غذایی «Depa-chika»

ترشی

غذای آماده

نان و پنیر

شیرینی

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر