#3

بیان زادگاه یا ملیت

ベトナムから来ました اهل ویتنام هستم.

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

در خانه هارو سان یک مهمانی خوش آمد گویی برای تم، دانشجوی ویتنامی، برگزار شده است. غذاهایی که کایتو درست کرده روی میز چیده شده است.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

たくさん

takusan

زیاد

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

食べる

taberu

خوردن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ベトナム

Betonamu

ویتنام

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

来る

kuru

آمدن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

中国

Chuugoku

چین

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

写真家

shashinka

عکاس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ぼく

boku

من (مذکر)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

学生

gakusee

دانشجو/ دانش آموز

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

わたくし

watakushi

من (مؤدبانه)

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

大家

ooya

صاحب خانه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

何でも

nan de mo

همه چیز

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

知っている

shitte iru

دانستن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

そうですか

soo desu ka

که این طور

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

よろしくお願いします

yoroshiku onegai-shimasu

از آشنایی با شما خوشوقتم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

بیان زادگاه یا ملیت

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای بیان این که اهل کدام کشور هستیم از جمله «kara kimashita [مکان]» استفاده می کنیم. «kara» یک حرف اضافه است که سرچشمه یا مبدأ حرکت را نشان می دهد. «kimashita» فرم گذشته فعل «kuru» به معنی «آمدن» است. می توانیم «kimashita» را با «desu» جایگزین کنیم و بگوییم: «Betonam kara desu» یعنی «ویتنامی هستم» .

پرسیدن زادگاه یا ملیت افراد:
برای پرسیدن زادگاه افراد می گوییم «Dochira kara desuka» یعنی «اهل کجا هستید؟»
«dochira» یک کلمه پرسشی به معنی «کجا» است و از «doko» مؤدبانه تر است.

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید بگوییم اهل کجا هستیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

اهل تایلند هستم.

تایلند

タイ

Tai

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

اهل . . . هستم.

~から来ました。

~kara kimashita.

برزیل

ブラジル

Burajiru

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

اهل . . . هستم.

~から来ました。

~kara kimashita.

روسیه

ロシア

Roshia

بیشتر بدانیم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

نمونه تلفظ

پاسخی است که نشان می دهد متوجه صحبت طرف مقابلتان شده اید. چون جمله پرسشی نیست، آهنگ آن هم بالارونده نیست.

کانجی

Hito (شخص، فرد)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

سلام و احوال پرسی در ژاپن

در ژاپن معمولاً در هنگام سلام کردن تعظیم می کنند. میزان خم کردن سر در هنگام تعظیم بستگی به رابطه شما با طرف مقابل دارد. اگر مقام طرف مقابل از شما بالاتر باشد باید سر خود را بیشتر خم کنید.
اگر طرف مقابل هم سن شما یا از شما کوچکتر باشد معمولاً سر تکان دادن کافی است.
دست دادن یا بغل کردن در ژاپن مرسوم نیست.

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر