#1

پرسیدن آدرس

はるさんハウスはどこですか پانسیون «خانه هارو سان» کجاست؟

زیرنویس
  • فارسی
  • ژاپنی
  • بدون زیرنویس

تَم که یک دانشجوی ویتنامی است، به دنبال پانسیون «خانه هارو سان» می گردد که قرار است در توکیو در آنجا زندگی کند.

گفت و شنود
فهرست واژه ها

すみません

sumimasen

ببخشید

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はるさんハウス

Haru-san-Hausu

خانه هارو سان

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

どこ

doko

کجا

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

あれ?

are?

اِ؟

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ぼくたち

bokutachi

ما

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

うち

uchi

خانه

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

すぐ近く

sugu chikaku

خیلی نزدیک

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

一緒に

issho ni

با هم

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

行く

iku

رفتن

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

こっち

kocchi

این طرف

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

はい

hai

بله

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

ありがとうございます

arigatoo gozaimasu

خیلی ممنون

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

عبارت کلیدی

پرسیدن آدرس

اضافه به دفتراضافه شده به دفتر

برای پرسیدن آدرس یک مکان می گوییم: «wa doko desu ka [مکان]»
«wa» حرف اضافه ای است که بعد از اسم می آید و نشانگر فاعل یا موضوع جمله است. در هیراگانا «( (ha» نوشته می شود اما «wa» خوانده می شود. با افزودن «desu ka» به کلمه پرسشی «doko» به معنی «کجا» و تلفظ آن با آهنگ بالارونده می توان جمله پرسشی ساخت.

حرف اضافه «ka» نشانه پرسش: «ka» در«doko desu ka» حرف اضافه ای است که در پایان جمله می آید و آن را به جمله پرسشی تبدیل می کند.

بیایید تمرین کنیم!
می توانی بگویی؟

بیایید آدرس یک مکان را بپرسیم

1معادل ژاپنی جمله زیر کدام است؟

ببخشید، ایستگاه کجاست؟

ایستگاه

eki

2با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید،. . . کجاست؟

すみません。~はどこですか。

Sumimasen. ~wa doko desu ka.

فروشگاه شبانه روزی

コンビニ

konbini

3با استفاده از این واژه ها جمله بسازید.

ببخشید،. . . کجاست؟

すみません。~はどこですか。

Sumimasen. 〜wa doko desu ka

عابر بانک

ATM

ee-tii-emu

بیشتر بدانیم

عبارت سپاسگزاری است. اگر می خواهید از کسی که با او صمیمی هستید مانند دوست یا خانواده تان تشکر کنید، می توانید از فرم کوتاه آن یعنی «arigatoo» استفاده کنید.

کانجی

Kokoro (قلب)

فرهنگ

توصیه های هارو سان

آواهای زبان ژاپنی

بیشتر هجاها در زبان ژاپنی از یک صامت و یک مصوت تشکیل می شوند.

تکیه در زبان ژاپنی بر اساس زیر و بمی است نه قوی و ضعیف. هر کلمه تکیه مشخصی دارد. در برخی از کلمات، صدا افت نمی کند اما در برخی از کلمات دیگر در یک هجای مشخص صدا از بالا به پایین افت می کند.

باران

باران بارید.

آب نبات

آب نبات بارید.

بیشتر یاد بگیریم!

به دفتر اضافه شد

موجود در دفتر

طرز استفاده از دفتر

نشان دادن دفتر