NHK环球广播网 > 简明日语 2015 > 华语首页 > 单词表 & 小测验 > 单词表

单词表 & 小测验

第5课

全部 [ZENBU]

全部

本课中的单词和短语

アンナ 私の部屋はこちらです。どうぞ。 我的房间在这边。请进。
安娜 WATASHI NO HEYA WA KOCHIRA DESU. DÔZO.
我的房间在这边。请进。
さくら すごい!これは全部マンガ? 哇哦!这都是漫画?
小樱 SUGOI! KORE WA ZENBU MANGA?
哇哦!这都是漫画?
アンナ それは私の宝物です。
私は毎日マンガを読みます。
那是我的宝贝。
我每天都看漫画。
安娜 SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU.
WATASHI WA MAINICHI MANGA O YOMIMASU.
那是我的宝贝。
我每天都看漫画。
退出NHK网站。