NHK环球广播网 > 简明日语 2015 > 华语首页 > 单词表 & 小测验 > 单词表

单词表 & 小测验

第46课

[SARA]

碟子
郑重说法是「お皿(さら)」。

本课中的单词和短语

アンナ もしかして、雪? 下雪了吗?
安娜 MOSHIKASHITE, YUKI?
下雪了吗?
健太 これは、粉雪。
粉のようにさらさらしているでしょ。
这是粉雪。
像粉末一样干爽吧。
健太 KORE WA, KONAYUKI.
KONA NO YÔ NI SARASARA SHITEIRU DESHO.
这是粉雪。 像粉末一样干爽吧。
アンナ 帰国する前に、雪を見ることができて幸せです。 回国之前能看到雪,真是太幸运了。
安娜 KIKOKU SURU MAE NI, YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE SHIAWASE DESU.
回国之前能看到雪,真是太幸运了。
退出NHK网站。