NHK环球广播网 > 简明日语 2015 > 华语首页 > 单词表 & 小测验 > 单词表

单词表 & 小测验

第13课

有名 [YÛMEI]

有名

本课中的单词和短语

さくら ロドリゴさんの趣味は何ですか。 罗德里戈,你的爱好是什么?
小樱 RODORIGO-SAN NO SHUMI WA NAN DESU KA.
罗德里戈,你的爱好是什么?
ロドリゴ 読書です。特に歴史小説が好きです。 看书。尤其喜欢历史小说。
罗德里戈 DOKUSHO DESU. TOKUNI REKISHI SHÔSETSU GA SUKI DESU.
看书。尤其喜欢历史小说。
さくら へえ。新宿に新しい本屋が出来ましたよ。
みんなで行きませんか。
是吗?新宿新开了一家书店。
大家一起去吧。
小樱 HÊ. SHINJUKU NI ATARASHII HON-YA GA DEKIMASHITA YO.
MINNA DE IKIMASEN KA.
是吗?新宿新开了一家书店。
大家一起去吧。
退出NHK网站。