NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > အက္ခရာဇယားနဲ့ ပဟေဠိမေးဖြေကဏ္ဍ > ဝေါဟာရ စာရင်း

အက္ခရာဇယားနဲ့ ပဟေဠိမေးဖြေကဏ္ဍ

သင်ခန်းစာ 3

どちら [DOCHIRA]

ဘယ်ဘက်လဲ

သင်ခန်းစာထဲက ဝေါဟာရနဲ့အသုံးအနှုန်းများ

さくら ここは教室です。 ဒီနေရာဟာ စာသင်ခန်းပါ။
ဆာ့ခူရာ KOKO WA KYÔSHITSU DESU.
ဒီနေရာဟာ စာသင်ခန်းပါ။
アンナ わあ、広い。 အိုး.. အကျယ်ကြီးပဲ။
အန်းနာ WÂ, HIROI.
အိုး.. အကျယ်ကြီးပဲ။
さくら あそこは図書館。 ဟိုးကနေရာက စာကြည့်တိုက်။
ဆာ့ခူရာ ASOKO WA TOSHOKAN.
ဟိုးကနေရာက စာကြည့်တိုက်။
アンナ トイレはどこですか。 အိမ်သာကဘယ်မှာပါလဲ။
အန်းနာ TOIRE WA DOKO DESU KA.
အိမ်သာကဘယ်မှာပါလဲ။
さくら すぐそこです。 အဲဒီနားလေးတင်ပဲ။
ဆာ့ခူရာ SUGU SOKO DESU.
အဲဒီနားလေးတင်ပဲ။
NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။