NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ပေးပါဆရာမ > TA-ပုံစံကြိယာများ (သင်ခန်းစာ 12)

သင်ပေးပါဆရာမ

TA-ပုံစံကြိယာများ (သင်ခန်းစာ 12)

TA ပုံစံကြိယာတွေဆိုတာ TA ဒါမှမဟုတ် DA နဲ့ ဆုံးတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် ကိုပြောင်းသွားတဲ့ကြိယာ တွေပါ။ ကြိယာရဲ့ အတိတ်ကာလ ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စပြီးမြောက်ကြောင်း တွေကို ပြောတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ MASU ပုံစံကနေ TA ပုံစံ ဘယ်လိုပြောင်းသလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါမယ်။ အခြေခံပုံစံက MASU ပုံစံကနေ TA ပုံစံကို ပြောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ NAREMASU ကျင့်သားရတယ်၊ ကျင့်သားရမယ် ဆိုတာက NARETA ဖြစ်သွားပါတယ်။ NAREMASU ရဲ့ MASU ဆိုတာမလာခင် RE ဆိုတာ လာပြီး သရသံက e ပါ။ ဒီလိုမျိုး MASU ရှေ့မှာ e သရသံ စကားလုံးတွေ ပါတဲ့ ကြိယာတွေ နဲ့ သရသ i က MASU ရဲ့ ရှေ့မှာ လာတဲ့ ကြိယာအချို့ ဆိုရင် MASU ကိုဖြုတ်ပြီး TA ကိုထည့်လိုက်ရုံပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်တစ်ချို့ကြိယာတွေမှာတော့ MASUဆိုတာတင်မကပါဘူး MASU ရှေ့က အက္ခရာ တစ်လုံးကိုပါပြောင်းရပါတယ်။
ဥပမာ တကယ်လို့ MASU မလာခင်လာတဲ့စကားလုံးက RI ဖြစ်ရင် RI နဲ့ MASU ကို အတူတွဲပြီး RI MASU ဆိုတာကိုဖြုတ် TTA လို့ပြောင်းရတယ်။ ဒီတော့ ATSUMARIMASU (စုဝေးလာတယ်) ဆိုတာက ATSUMATTA ဖြစ်သွားတယ်လေ။ အဲဒီနည်းက MASU မတိုင်ခင် I ဒါမှမဟုတ် CHI ဆိုတာ လာခဲ့ရင်လည်း TTA လို့ ပြောင်းပေးရပါတယ်။

MASU မလာခင် လာတဲ့စာလုံးတွေက MI, NI ဒါမှမဟုတ် BIဖြစ်ခဲ့ရင် MASU ဆိုတာနဲ့ MI, NI ဒါမှမဟုတ် BI ဆိုတာတွေကို NDA ပြောင်းရ မယ်။ ဥပမာ - YOMIMASU (ဖတ်တယ်၊ဖတ်မယ်) ဆိုတာက YONDA ဖြစ်သွားပါတယ်။

MASU မလာခင် KI ဆိုတဲ့စကားလုံးလာခဲ့ရင် အဲဒီစကားလုံးနဲ့ MASU ဆိုတာကို ITA ပြောင်းရပါတယ်။ ဒီတော့ KIKIMASU (နားထောင်မယ်၊ နားထောင်တယ်) ဆိုတာက KIITA (နားထောင်ခဲ့တယ်) ဖြစ်သွားပါတယ်။ MASU မလာခင် GI ဆိုတဲ့ စကားလုံးလာခဲ့ရင် အဲဒီစကားလုံးနဲ့ MASU ဆိုတာကို IDA ပြောင်းရပါ တယ်။ ဒီတော့ ISOGIMASU (မြန်မြန်လုပ်တယ်၊ မြန်မြန်လုပ်မယ်) ဆိုတာက ISOIDA လို့ ဖြစ်သွားတယ်။
အခုလိုသတ်မှတ်ချက်မျိုးနဲ့မတူတာကတော့IKIMASU (သွားတယ်၊သွားမယ်)ကိုပြောင်းတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ITTA လို့ပြောင်းရပါမယ်။ TA-ပုံစံကြိယာပြောင်းတဲ့နည်းက သင်ခန်းစာ၈နဲ့ သင်ခန်းစာ၉ မှာသင်ထားပုံ နဲ့တူတူပါပဲ။TE က TA ဖြစ်သွားပါမယ်။ DEက DA ဖြစ်သွားပါမယ်။
သီချင်းလေးနဲ့အတူမှတ်သားကြည့်ရအောင်။ MASU-ရှေ့ က စာလုံးရဲ့ အသံထွက်ပေါ် မူတည်ပြီး ကြိယာကို ပုံစံပြောင်းတဲ့ သတ်မှတ်ချက် လည်းမတူ တာကို သီချင်းစာသားထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။

သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစာမျက်နှာ ကို သွားရောက်လေ့လာပါ။
NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။