NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ > လုပ်နိုင်တာလုပ်ခွင့်ရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ကြိယာပုံစံ (သင်ခန်းစာ 35)

လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

လုပ်နိုင်တာလုပ်ခွင့်ရှိတာကိုဖော်ပြတဲ့ကြိယာပုံစံ (သင်ခန်းစာ 35)

MASU ပုံစံ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံစံ
TSUKAIMASU
သုံးတယ် သုံးမယ်
TSUKAEMASU
MACHIMASU
စောင့်တယ် စောင့်မယ်
MATEMASU
ATSUMARIMASU
စု​ဝေးတယ် စုဝေးမယ်
ATSUMAREMASU
YOMIMASU
ဖတ်တယ် ဖတ်မယ်
YOMEMASU
KAKIMASU
ရေးတယ် ရေးမယ်
KAKEMASU
ISOGIMASU
မြန်မြန်
ISOGEMASU
IKIMASU
သွားတယ် သွားမယ်
IKEMASU
TABEMASU
စားတယ်စားမယ်
TABERAREMASU
OBOEMASU
မှတ်မိတယ်
OBOERAREMASU
IMASU
နေတယ် နေမယ်
IRAREMASU
MIMASU
ကြည့်တယ် ကြည့်မယ်
MIRAREMASU
KIMASU
လာတယ်လာမယ်
KORAREMASU
SHIMASU
လုပ်တယ်လုပ်မယ်
DEKIMASU

အပေါ်ကဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့အသံဖိုင်လ်နဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားရှိပါတယ်။အောက်မှာပြထားတဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရင်၁ဝမိနစ်စာသင်ခန်းစာကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။

NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။