NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ > ကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဖော်ပြတဲ့ သဏ္ဍာန်ပြောင်းထားတဲ့ ကြိယာများ (သင်ခန်းစာ 26)

လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

ကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒကိုဖော်ပြတဲ့ သဏ္ဍာန်ပြောင်းထားတဲ့ ကြိယာများ (သင်ခန်းစာ 26)

MASU-ပုံစံ သဏ္ဍာန်ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံ
TSUKAIMASU
သုံးတယ်၊ သုံးမယ်
TSUKAÔ
MACHIMASU
စောင့်တယ် ၊စောင့်မယ်
MATÔ
ATSUMARIMASU
စုဝေးတယ်၊ စုဝေးမယ်
ATSUMARÔ
YOMIMASU
ဖတ်တယ် ၊ဖတ်မယ်
YOMÔ
KAKIMASU
ရေးတယ် ၊ရေးမယ်
KAKÔ
ISOGIMASU
မြန်မြန်
ISOGÔ
IKIMASU
သွားတယ် ၊သွားမယ်
IKÔ
TABEMASU
စားတယ် ၊စားမယ်
TABEYÔ
OBOEMASU
မှတ်တယ် ၊မှတ်မယ်
OBOEYÔ
IMASU
နေတယ် ၊နေမယ်
IYÔ
MIMASU
ကြည့်တယ်၊ ကြည့်မယ်
MIYÔ
KIMASU
လာတယ် ၊လာမယ်
KOYÔ
SHIMASU
လုပ်တယ်၊လုပ်မယ်
SHIYÔ

အပေါ်ကဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့အသံဖိုင်လ်နဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားရှိပါတယ်။အောက်မှာပြထားတဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရင်၁ဝမိနစ်စာသင်ခန်းစာကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။

NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။