NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ > TA ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြပါမယ်။ (သင်ခန်းစာ 12)

လေ့လာသင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ

TA ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြပါမယ်။ (သင်ခန်းစာ 12)

MASU ပုံစံကနေ TA ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းတယ်ဆိုတာကို သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို နားထောင်ရင်း ကျက်မှတ် ကြည့်ရအောင်။ ဒီသီချင်းလေးက MASU ပုံစံကနေ TA ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းသလဲ။ MASU ရှေ့မှာ လာတဲ့အက္ခရာကို မူတည်ပြီး ဘယ်လို ပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို သီချင်းနဲ့သီဆိုမှတ်သား ဖို့လုပ်ထားတာပါ။ ဒီပုံစံပြောင်းနည်းတွေကို ဂျပန်လို သီချင်လေးဆိုပြီး မှတ်သားကြရအောင်။
သီချင်း
ကာရာအိုကေ

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

KI ITA, GI IDA, ITTA

KI ITA, GI IDA, ITTA

သီချင်း (MP3)
Download
ကာရာအိုကေ (MP3)
Download
သီချင်းသင်္ကေတ (pdf)
Download

MASU- ပုံစံ TA- ပုံစံ
TSUKAIMASU
သုံးတယ်၊ သုံးမယ်။
TSUKATTA
MACHIMASU
စောင့်တယ်၊ စောင့်မယ်။
MATTA
ATSUMARIMASU
စုဝေးတယ်၊ စုဝေးမယ်။
ATSUMATTA
YOMIMASU
ဖတ်တယ်၊ ဖတ်မယ်။
YONDA
KAKIMASU
ရေးတယ်၊ ရေးမယ်။
KAITA
ISOGIMASU
အလျင်လိုတယ်၊ အလျင်လိုမယ်။ လောတယ်၊ လောမယ်။
ISOIDA
IKIMASU
သွားတယ်၊ သွားမယ်။
ITTA
TABEMASU
စားတယ်၊ စားမယ်။
TABETA
OBOEMASU
မှတ်တယ်၊ မှတ်မယ်။
OBOETA
IMASU
နေတယ်၊ နေမယ်။
ITA
MIMASU
ကြည့်တယ်၊ ကြည့်မယ်။
MITA
KIMASU
လာတယ်၊ လာမယ်။
KITA
SHIMASU
လုပ်တယ်၊ လုပ်မယ်။
SHITA

အပေါ်ကဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့အသံဖိုင်လ်နဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားရှိပါတယ်။အောက်မှာပြထားတဲ့ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး သင်ခန်းစာရဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်ရင်၁ဝမိနစ်စာသင်ခန်းစာကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်။

NHK website ကနေထွက်ပါမယ်။