คำตอบทุกอย่างอยู่ในทะเลโคลน
すべての答えは、ガタの中にある。

สิ้นสุดการออกอากาศ
ขอบคุณมาก!