NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách từ vựng & câu đố > Câu đố từ vựng

Danh sách từ vựng & câu đố

Danh sách từ vựng & câu đố

Câu đố từ vựng

Bấm vào nút "Nghe" để nghe từ hoặc cụm từ có trong bài học. Sau đó, chọn nghĩa của từ và cụm từ trong các lựa chọn ở bên dưới. Có 3 câu hỏi cho mỗi bài học.

Bài 1

Câu 1

  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3

Rất tốt!

Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Câu trả lời đúng là ...

[WATASHI]

tôi
はじめまして

[HAJIMEMASHITE]

Xin chào.
よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

Rất hân hạnh được làm quen.

Rất tốt!

Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Câu trả lời đúng là ...

よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

Rất hân hạnh được làm quen.
こちらこそ

[KOCHIRAKOSO]

Chính tôi mới phải là người nói như vậy.

[WATASHI]

tôi

Rất tốt!

Rất tiếc, bạn đã trả lời sai. Câu trả lời đúng là ...

こちらこそ

[KOCHIRAKOSO]

Chính tôi mới phải là người nói như vậy.
はじめまして

[HAJIMEMASHITE]

Xin chào.
よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

Rất hân hạnh được làm quen.

Số câu bạn trả lời đúng:

Danh sách bài học để kiểm tra

Bấm vào số bài để đến trang câu đố của bài học. Khi bạn trả lời đúng cả 3 câu hỏi, hình bông hoa sẽ hiện lên ở chỗ ghi số bài.

* Có thể bạn sẽ không sử dụng được một số tính năng trong mục này nếu cookie đang bị vô hiệu hóa.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK