NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > Phương pháp nâng cao khả năng tiếng Nhật (Bài 48)

Thưa cô, em hỏi!

Phương pháp nâng cao khả năng tiếng Nhật (Bài 48)

Trong 1 năm qua, các bạn đã học tiếng Nhật cơ bản. Như các bạn đã biết, chúng ta dùng cả cách nói lịch sự và cách nói thân mật, tùy thuộc vào quan hệ với người nghe. Chị Anna luôn nói một cách lịch sự khi nói chuyện với những người trên, như là thày giáo, người quản lý kí túc xá, chị Sakura, người học ở khóa trước. Nhưng khi nói chuyện với anh Rodrigo, bạn học cùng lớp, ban đầu, chị nói một cách lịch sự, sử dụng DESU và MASU ở cuối câu. Nhưng khi đã làm bạn và thân thiết hơn, chị đổi cách nói sang thân mật.

Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp. Dù bạn nói đúng ngữ pháp nhưng không phù hợp với tình huống thì mối quan hệ của bạn với người khác có thể xấu đi. Ngược lại, dù mắc lỗi ngữ pháp, nhưng nếu bạn cố gắng dùng cách nói lịch sự hay thân mật, phù hợp với hoàn cảnh thì sẽ có thể truyền đạt được mong muốn xây dựng quan hệ tốt với người khác.

Vì thế, các bạn hãy cố gắng nói tiếng Nhật càng nhiều càng tốt, để làm quen với ngôn ngữ này cũng như nhiều tình huống giao tiếp khác nhau. Đây là bí quyết trong việc học ngoại ngữ. Chúc các bạn thành công!
*Bạn sẽ rời trang web của NHK