NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > ICHIBAN (Bài 42)

Thưa cô, em hỏi!

ICHIBAN (Bài 42)

Khi so sánh từ 3 thứ trở lên, dùng ICHIBAN, để nói về đối tượng đứng thứ nhất trong số đó. Tôi sẽ ví dụ với câu “Cái này là thú vị nhất”. “Thú vị” là OMOSHIROI. Vì thế, câu này nói là ICHIBAN OMOSHIROI DESU. Tính từ OMOSHIROI không thay đổi.

Để nói về phạm vi so sánh, dùng trợ từ DE. Ví dụ: “Số 1 ở Nhật Bản” là NIHON DE ICHIBAN. Thế còn câu “Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản” thì nói thế nào? “Cao” là TAKAI. Cả câu này là FUJISAN WA NIHON DE ICHIBAN TAKAI DESU. Sau đây, tôi sẽ nói về cách đặt câu hỏi với từ ICHIBAN, “nhất, số một”. Bạn dùng các đại từ nghi vấn khác nhau trước ICHIBAN, tùy vào việc muốn so sánh cái gì.

Ví dụ, nếu so sánh những thứ mà cả người nói và người nghe đang nhìn vào, thì dùng DORE GA, “cái nào”. Ví dụ với câu “Bạn thích cái nào nhất?”. “Thích” là SUKI. Câu này sẽ nói là DOREGA ICHIBAN SUKI DESU KA. Nếu so sánh những thứ không ở xung quanh bạn, thì dùng NANI GA, “cái gì”. Ví dụ, “Bạn thích cái gì nhất?” là NANI GA ICHIBAN SUKI DESU KA.
Nếu so sánh giữa nhiều người, thì dùng DARE GA, “ai”. Nếu so sánh các địa điểm, thì dùng DOKO GA, “nơi nào”. Còn khi so sánh về thời gian thì nói ITSU GA, “khi nào”.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK