NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > Động từ thể TA + KOTO GA ARIMASU (Bài 20)

Thưa cô, em hỏi!

Động từ thể TA + KOTO GA ARIMASU (Bài 20)

Động từ thể TA biểu thị hành động trong quá khứ hoặc mang nghĩa hoàn thành. Kết hợp động từ thể TA và KOTO GA ARIMASU để nói về những việc bạn đã từng làm trước kia.

Ví dụ, nếu đổi UTAIMASU, “hát”, thành UTATTA KOTO GA ARIMASU được nghĩa là “Tôi đã từng hát rồi”. Để biến thành thể phủ định, đổi ARIMASU thành ARIMASEN. Như vậy, thể phủ định của UTATTA KOTO GA ARIMASU, “Tôi đã từng hát rồi”, là UTATTA KOTO GA ARIMASEN, “Tôi chưa từng hát bao giờ”.

Bạn phải chú ý một điều là không thể dùng cách này, tức là động từ thể TA và KOTO GA ARIMASU, cùng với từ để chỉ thời gian mới gần đây, ví dụ như KINÔ, “hôm qua” hay SENSHÛ, “tuần trước”. Trong những trường hợp này thì phải dùng động từ ở thể quá khứ.

Ví dụ, bạn được hỏi “Đã bao giờ nhìn thấy núi Phú Sĩ chưa?” Nếu vừa nhìn thấy vào tuần trước, bạn không thể nói là SENSHÛ MITAKOTO GA ARIMASU để diễn đạt ý là “Tôi thấy núi Phú Sĩ vào tuần trước”. Thay vào đó, phải dùng thể quá khứ của động từ MIMASU, “nhìn thấy”, là MIMASHITA, và nói là SENSHÛ MIMASHITA.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK