NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi!

Thưa cô, em hỏi!

Thưa cô, em hỏi!

Phó giáo sư Tokunaga Akane, người cố vấn và biên tập chương trình "Cùng nhau học tiếng Nhật", giải thích chi tiết về các điểm chính trong bài học bằng cách chọn ra từng chủ đề khác nhau cho mỗi bài học.

Các bài trước

*Bạn sẽ rời trang web của NHK