NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Hiragana

Các bảng chữ cái

Các bảng chữ cái

Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết: Hiragana, Katakana, và Kanji. Hiragana và Katakana là loại chữ biểu âm, mỗi chữ biểu thị một âm tiết. Hãy học các chữ cái tiếng Nhật! Đây là bước đầu tiên để đọc và viết tiếng Nhật.

Bấm vào đây để nghe phát âm!

Hiragana Trang 1
  •  
     
  •      
  •        
Hiragana Trang 2

Tải các bảng chữ cái tiếng Nhật

Sau khi tải hai bảng chữ cái Hiragana và Katakana và in ra giấy, bạn có thể luyện viết chữ bằng cách viết đè lên các chữ cái. Bạn cũng được hướng dẫn thứ tự các nét, một điểm quan trọng để viết chữ tiếng Nhật đẹp.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK