NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tài liệu bổ sung > Cách chia động từ thể TE - Phần 2 (Bài 9)

Tài liệu bổ sung

Cách chia động từ thể TE - Phần 2 (Bài 9)

Hãy học thuộc các quy tắc chia động từ thể TE qua một bài hát. Bài hát hướng dẫn cách đổi các động từ thể MASU sang thể TE, tùy vào các âm tiết đứng trước MASU. Hãy hát bài hát để học thuộc các quy tắc này.
Bài hát
Chỉ có nhạc đệm

I-CHI-RI TTE, MI-NI-BI NDE

I-CHI-RI TTE, MI-NI-BI NDE

KI ITE, GI IDE, ITTE

KI ITE, GI IDE, ITTE

Bài hát (MP3)
Tải
Chỉ có nhạc đệm (MP3)
Tải
Bản nhạc (PDF)
Tải

Thể MASU Thể TE
TSUKAIMASU
(sử dụng)
TSUKATTE
MACHIMASU
(chờ)
MATTE
ATSUMARIMASU
(tập trung)
ATSUMATTE
YOMIMASU
(đọc)
YONDE
KAKIMASU
(viết)
KAITE
ISOGIMASU
(vội)
ISOIDE
IKIMASU
(đi)
ITTE

Chúng tôi giải thích chi tiết những nội dung trên trong bài học ở dạng âm thanh. Hãy bấm vào nút ở dưới để đến trang có bài học và nghe hết 10 phút của bài học.

*Bạn sẽ rời trang web của NHK