NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học tiếng Nhật online

Học tiếng Nhật online

Chương trình “Cùng nhau học tiếng Nhật” do đài NHK WORLD cung cấp. NHK WORLD là dịch vụ phát thanh quốc tế thuộc Hãng phát thanh truyền hình NHK.
Ngoài phát thanh quốc tế, NHK WOLRD còn có dịch vụ truyền hình quốc tế và dịch vụ Internet.
Thông qua hình thức kịch phát thanh, mỗi bài học sẽ cung cấp cho bạn một cách diễn đạt hữu ích. Đến bài học số 50, bạn sẽ nắm vững được 50 cách diễn đạt dễ áp dụng trong nhiều tình huống.

Học bảng chữ cái tiếng Nhật trước khi bắt đầu bài học

Bài học mới được phát hàng tuần trên đài phát thanh. Tổng cộng có 50 bài học!

Học bảng chữ cái tiếng Nhật trước khi bắt đầu bài học

[Miễn phí] Tải bài học (Âm thanh/Văn bản)

Gửi câu hỏi hoặc phản hồi về các bài học tiếng Nhật: Gửi nhận xét