NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 9

Bài 9

Từ mấy giờ ạ?

Hôm nay, Giáo sư Suzuki sẽ có một thông báo trước cả lớp.

Bài 9 (10 phút)

Mẫu câu chính:

NANJI KARA DESU KA

Hội thoại

先生 明日、健康診断があります。 Ngày mai sẽ có khám sức khỏe.
Thày giáo ASHITA, KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.
Ngày mai sẽ có khám sức khỏe.
アンナ 何時からですか。 Từ mấy giờ ạ?
Anna NANJI KARA DESU KA.
Từ mấy giờ ạ?
先生 午前9時から11時までです。
ここに8時半に集まって下さい。
Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Các em hãy tập trung ở đây lúc 8 rưỡi!
Thày giáo GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.
Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
Các em hãy tập trung ở đây lúc 8 rưỡi!

Mẫu ngữ pháp

NANJI

NAN là “mấy”, JI là “giờ”, để chỉ một giờ cụ thể.
Ví dụ: NANJI DESU KA. (Bây giờ là mấy giờ?)
Xem trong phần "Tài liệu bổ sung".

Thưa cô, em hỏi!

Các cách chia khác nhau của động từ thể TE
Trong bài học trước, bạn đã được học cách cơ bản để biến các động từ thể MASU sang thể TE bằng cách là chỉ đổi MASU thành TE.

Từ tượng thanh & tượng hình

Vượt qua giới hạn một cách suýt soát
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Mình nghe nói là ở Nhật, một vài con số bị coi là không may mắn. Số 4 là SHI, đọc lên giống với từ “chết”. Số 9 là KU, giống như là “khổ”. Vì thế, một số khách sạn và bệnh viện thường tránh không có phòng có số 4 và 9.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK