NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học tiếng Nhật online > Kiểm tra kỹ năng

Học tiếng Nhật online Kiểm tra kỹ năng

Tổng kết 50 bài học tiếng Nhật, mời các bạn làm một bài kiểm tra ngắn.

Nghe âm thanh bằng cửa sổ khác

Tải tất cả các bài học bằng văn bản PDF


Nếu nghe lại bài học, bạn có thể trả lời được 10 câu hỏi trong 10 phút. Nếu muốn có thêm thời gian trả lời, hãy nhấn nút “Bắt đầu kiểm tra” dưới đây. Hãy cố gắng trả lời từng câu hỏi theo tốc độ của bạn.

Danh sách bài học:Cập nhật hàng tuần

Giới thiệu

Kiểm tra kỹ năng

Tìm kiếm theo chủ đề

  • Khuyên bảo, gợi ý, yêu cầu
  • Đề nghị chỉ dẫn và giải thích
  • Cụm từ
  • Miêu tả tình huống
  • Diễn đạt ý kiến
  • Chào hỏi
  • Diễn đạt lịch sự
  • Đối đáp
  • Tự giới thiệu
  • Mua sắm
[Miễn phí] Tải bài học (Âm thanh/Văn bản)

Gửi câu hỏi hoặc phản hồi về các bài học tiếng Nhật: Gửi nhận xét