NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 36

Bài 36

Em còn phải học.

Sau những ngày đi chơi vui vẻ ở Shizuoka, chị Anna và chị Sakura chuẩn bị trở về Tokyo. Anh Kenta ra ga tiễn họ.

Bài 36 (10 phút)

Mẫu câu chính:

BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN

Hội thoại

健太 寂しくなります。 Anh sẽ buồn lắm.
Kenta SABISHIKU NARIMASU.
Anh sẽ buồn lắm.
アンナ 私もです。
でも、大学で勉強しなければなりません。
Em cũng thế.
Nhưng em còn phải học ở trường.
Anna WATASHI MO DESU.
DEMO, DAIGAKU DE BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN.
Em cũng thế. Nhưng em còn phải học ở trường.
健太 じゃ、僕が春休みに東京に行きます。 Thế thì, anh sẽ lên Tokyo trong kì nghỉ Xuân.
Kenta JA, BOKU GA HARUYASUMI NI TÔKYÔ NI IKIMASU.
Thế thì, anh sẽ lên Tokyo trong kì nghỉ Xuân.

Mẫu ngữ pháp

Mùa

Hãy học cách nói 4 mùa trong năm.

Xem thêm trong phần "Tài liệu bổ sung".

Thưa cô, em hỏi!

Động từ thể NAI bỏ NAI + NAKEREBA NARIMASEN
Khi muốn nói phải hoặc cần làm gì, thay đuôi NAI của động từ thể NAI bằng NAKEREBA NARIMASEN.

Từ tượng thanh & tượng hình

Tiếng gió
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Ngoài kì nghỉ Hè, trường học ở Nhật Bản còn có kì nghỉ Đông và nghỉ Xuân. Mỗi mùa lại có điều thú vị riêng để làm. Mùa Hè thì đi biển, mùa Đông thì đi trượt tuyết. Thích ơi là thích!

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK