NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 26

Bài 26

Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé.

Hôm nay, chị Anna nhận được kết quả bài kiểm tra tiếng Nhật. Sau giờ học, chị thấy bạn cùng lớp của mình là anh Rodrigo đứng ủ rũ ở một chỗ.

Bài 26 (10 phút)

Mẫu câu chính:

TSUGI WA GANBARÔ

Hội thoại

アンナ ロドリゴ、元気がないね。 Rodrigo ơi, bạn không khỏe à?
Anna RODORIGO, GENKI GA NAI NE.
Rodrigo ơi, bạn không khỏe à?
ロドリゴ 試験ができなかったんです。 Mình đã không làm tốt bài kiểm tra.
Rodrigo SHIKEN GA DEKINAKATTA N DESU.
Mình đã không làm tốt bài kiểm tra.
アンナ 私も…。60点でした。
次はがんばろう。
Mình cũng vậy... Mình được 60 điểm.
Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé.
Anna WATASHI MO.... ROKUJITTEN DESHITA.
TSUGI WA GANBARÔ.
Mình cũng vậy... Mình được 60 điểm. Lần sau bọn mình cùng cố gắng nhé.

Mẫu ngữ pháp

  N DESU

N  DESU được dùng để giải thích một tình huống hoặc lý do. Trước N  DESU phải dùng động từ ở dạng thông thường, như thể từ điển và thể TA.
Ví dụ: SHIKEN GA DEKINAKATTA N DESU. 
(Tôi đã không làm tốt bài kiểm tra.)

DESHITA

DESHITAlà thể quá khứ của DESU.
Ví dụ: TAIHEN DESU. (Tôi vất vả.)
>> TAIHEN DESHITA. (Tôi đã vất vả.)

Thưa cô, em hỏi!

Thể ý chí của động từ
GANBARÔ, nghĩa là “hãy cùng cố gắng”, là một thể chia của động từ, gọi là “thể ý chí”. Thể này thể hiện ý chí của người nói, cũng có thể dùng để rủ người khác cùng làm việc gì hoặc là giục người đó làm việc gì. Tuy nhiên, không dùng thể này khi nói với người trên.

Từ tượng thanh & tượng hình

Tiếng khóc
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Rodrigo được 80 điểm trong bài kiểm tra, tốt hơn mình nhiều. Mình không cần phải lo lắng cho bạn ấy.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK