NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 17

Bài 17

Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào?

Tại hiệu sách, chị Anna tìm thấy rất nhiều cuốn truyện tranh trông có vẻ hay. Chị không quyết định được là nên mua cuốn nào.

Bài 17 (10 phút)

Mẫu câu chính:

OSUSUME WA NAN DESU KA

Hội thoại

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 Ồ, cuốn truyện này trông hay quá! Cuốn kia cũng có vẻ thú vị.
Anna A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
Ồ, cuốn truyện này trông hay quá! Cuốn kia cũng có vẻ thú vị.
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào?
Anna SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào?
さくら これはどう? Cuốn này thì sao?
Sakura KORE WA DÔ?
Cuốn này thì sao?
アンナ ホラーはちょっと…。 Truyện kinh dị thì hơi…
Anna HORÂ WA CHOTTO....
Truyện kinh dị thì hơi…

Mẫu ngữ pháp

  WA CHOTTO

Đây là cách nói để từ chối một lời đề nghị một cách nhẹ nhàng, gián tiếp.
Ví dụ: HORÂ WA CHOTTO.... (Truyện kinh dị thì hơi…)

Thưa cô, em hỏi!

Tính từ + SÔ
Giống như trong OMOSHIROSÔ, nghĩa là "có vẻ thú vị", bạn thêm SÔ sau tính từ để diễn đạt điều bạn nghĩ hoặc đoán sau khi nhìn/nghe ai hoặc cái gì.

Từ tượng thanh & tượng hình

Yên tĩnh/Xếp thành hàng
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Hiệu sách mà bọn mình đến rất lớn và có cả máy tính để khách hàng sử dụng. Bọn mình có thể kiểm tra xem cửa hàng có sách mà mình đang tìm hay không và nếu có thì để ở đâu. Tiện thật!

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK